Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ И КВЕСТОРИТЕ

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА МАЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, КАКТО И ИНСТРУКТАЖИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ, СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИИТЕ
В "ДОКУМЕНТИ ЗА РОДИТЕЛИ" МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ "ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪГЛАСИЕ", КОЯТО СЕ ПОДАВА ЗАЕДНО СЪС "ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ" ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ УЧЕНИЦИ.


Поради предстоящ ремонт на общежитието,всички ученици до 11 клас включително следва да освободят заеманите от тях помещения в срок до 20.05.2020г.
Учениците от 12 клас могат да ползват общежитието в периода на държавните зрелостни изпити и изпитите за придобиване на професионална квалификация.

ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО УЧЕНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ИЗНЕСАТ
ВСИЧКИ ЛИЧНИ ВЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОБСТВЕНА ЕДРА И ДРЕБНА БЯЛА ТЕХНИКА (ЕЛЕКТРОУРЕДИ, МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ МАШИНИ, ТЕЛЕВИЗОРИ И ДР.), КАТО ПОДПИСВАТ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА.


ЗА СВЕДЕНИЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС

Възстановяване на обучението за придобиване на квалификация
„Водач на МПС" - категория В

    На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и във връзка със Заповед № РД-1-249 / 03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, е издадена заповед на Директора на ПГТЕ "ХенриФорд" №16(2)416/04.05.2020г., с която се възстановява обучението за придобиване на квалификация „Водач на МПС" - категория В

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ !
  
  Във връзка с епидемичната обстановка, здравният министър  Кирил  Ананиев  издаде заповед № РД01-236/24.04.2020 г.,  с  която  удължава  срока  на  всички въведени противоепидемични мерки до 13  май 2020 г., включително.
 

  

                                ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.

  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДОМИНО" -
швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“

 На 20 юни 2019г., в актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд“ София, се проведе заключителната конференция по проект „ДОМИНО Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. В конференцията взеха участие инж. Румяна Костадинова, държавен експерт „Професионално образование“ МОН; д-р Ваня Кастрева, н-к РУО София град; инж. Златка Иванова, старши експерт „Професионално образование“, РУО София град; над 20 фирми-партньори от двете професионални направления в гимназията „Транспорт“ и „Енергетика“, назначили на работа ученици в дуалниа форма на обучение.
 Присъстваха ученици от класовете дуална форма на обучение и много учители.
  Д-р Ваня Кастрева поздрави участниците в конференцията - партньорите от бизнеса, колегите и учениците за пътя по който са избрали да вървят и пожела успех по пътната карта на успеха, която те са създали заедно.
  Резултатите от проект ДОМИНО бяха представени от инж. Радка Русева, зам. директор УПД, а методистите по дуално обучение инж. Татяна Петкова и инж. Елена Георгиева запознаха участниците в конференцията със спецификата на работните места във фирмите.
  Директорът на ПГТЕ "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев награди фирмите, обучавали ученици в дуалната форма и благодари за ползотворното партньорство. Всяка фирма отличи ученици, назначени на работа и даде висока оценка за старанието и отношението им.
 Конференцията завърши с впечатляващи демонстрации на оборудване и инсталации, закупени с финансовата подкрепа на проект ДОМИНО и изградени с активното участие на фирмите партньори.
Назад към съдържанието