Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
От 27.01.2020 год. до 04.02.2020 год. Е ОБЯВЕНА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ РЗИ СОФИЯ-ГРАД.

    05.02.2020 год. - МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ.

   УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ПРОДЪЛЖАВАТ  на 06.02 и 07.02.2020 год.  (ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК),  С ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.
 
  СРОЧНИТЕ ОЦЕНКИ СЕ ОФОРМЯТ до 16,00 Ч. на 07.02.2020 год. (ПЕТЪК).
 
   ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТ  ЗА  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  ПЪРВИ  УЧЕБЕН  СРОК  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ
на 11.02.2020 год. (ВТОРНИК), от 14,45ч.
 
ВСИЧКИ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА ОФОРМЯТ ОТСЪСТВИЯТА В ЕЛ. ДНЕВНИК до 01.02.2020 г.
 
  ИЗПИТИТЕ  ЗА  ОФОРМЯНЕ  НА  СРОЧНА ОЦЕНКА  ЗА  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, НАСРОЧЕНИ  ЗА 27.01.2020 год. (ПОНЕДЕЛНИК), ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 06.02.2020 год. (ЧЕТВЪРТЪК).
 
 ИЗПИТИТЕ  ЗА  ОФОРМЯНЕ  НА  СРОЧНА ОЦЕНКА  ЗА  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК,  НАСРОЧЕНИ ЗА
30.01.2020 год. (ЧЕТВЪРТЪК), ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 07.02.2020 год. (ПЕТЪК).
 
  ИЗПИТИТЕ  В  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И  ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ   ГИМНАЗИАЛЕН  КЛАС, НАСРОЧЕНИ  ЗА  27.01.2020 год.  (ПОНЕДЕЛНИК), ЩЕ  СЕ ПРОВЕДАТ НА 06.02.2020 год.
 
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК - 10.02.2020 год. (ПОНЕДЕЛНИК)

  СЕДМИЧНОТО  РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ВТОРИ  УЧЕБЕН  СРОК  ЩЕ  БЪДЕ  КАЧЕНО  НА  САЙТА  НА УЧИЛИЩЕТО.

  ЗА  ПЕРИОДА  НА  ОБЯВЕНАТА  ГРИПНА   ВАКАНЦИЯ   от 27.01.2020 год.  до 05.02.2020 год., УЧИТЕЛИТЕ ПОЛЗВАТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК.

                                     
                                 ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.

  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДОМИНО" -
швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“

 На 20 юни 2019г., в актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд“ София, се проведе заключителната конференция по проект „ДОМИНО Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. В конференцията взеха участие инж. Румяна Костадинова, държавен експерт „Професионално образование“ МОН; д-р Ваня Кастрева, н-к РУО София град; инж. Златка Иванова, старши експерт „Професионално образование“, РУО София град; над 20 фирми-партньори от двете професионални направления в гимназията „Транспорт“ и „Енергетика“, назначили на работа ученици в дуалниа форма на обучение.
 Присъстваха ученици от класовете дуална форма на обучение и много учители.
  Д-р Ваня Кастрева поздрави участниците в конференцията - партньорите от бизнеса, колегите и учениците за пътя по който са избрали да вървят и пожела успех по пътната карта на успеха, която те са създали заедно.
  Резултатите от проект ДОМИНО бяха представени от инж. Радка Русева, зам. директор УПД, а методистите по дуално обучение инж. Татяна Петкова и инж. Елена Георгиева запознаха участниците в конференцията със спецификата на работните места във фирмите.
  Директорът на ПГТЕ "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев награди фирмите, обучавали ученици в дуалната форма и благодари за ползотворното партньорство. Всяка фирма отличи ученици, назначени на работа и даде висока оценка за старанието и отношението им.
 Конференцията завърши с впечатляващи демонстрации на оборудване и инсталации, закупени с финансовата подкрепа на проект ДОМИНО и изградени с активното участие на фирмите партньори.


ОТЛИЧИЕ ЗА ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"
НАГРАДА ЗА НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В ПРОМОТИРАНЕТО НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  На 12.06.2019 г. се проведе втората национална, заключителна конференция, по проект "ДОМИНО- швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“.
  ПГТЕ "Хенри Форд" беше отличена с награда за най-голям принос в промотирането на дуалното обучение.
Наградата беше връчена от г-жа Петя Евтимова ръководител на Екип за управление на проекта.

Назад към съдържанието