PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

На вниманието на всички ученици


 В секция Финансова информация/ Стипендии , е обновена информацията относно кандидатстването на учениците за стипендии през II учебен срок на 2016/2017 год.
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


 На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
 Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура.

За повече подробности постете секция ПроектиБЛАГОДАРИМ ВИ, ХОРА С ДОБРИ СЪРЦА!!!

Пиша тези редове, не само защото имам възможност да ги публикувам, а  защото трябва да кажа на всички ВАС ученици, родители и учители, лекари и ръководство …. БЛАГОДАРЯ !!!
БЛАГОДАРЯ … на тези, които дариха от сърце,
БЛАГОДАРЯ … на тези, които искаха, но нямаха възможност да го направят,
БЛАГОДАРЯ … на тези, които просто си казаха „Моля се, всичко да бъде наред“,


БЛАГОДАРЯ ВИ, ХОРА С ДОБРИ СЪРЦА !!!

За ВАС ученици е моето ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ !
Вие не просто помогнахте на човек в беда, вие помогнахте на УЧИТЕЛ и това няма да се забрави никога. Гордея се с ВАС момчета и момичета.

За ВАС учители е МОЕТО ПРИЗНАНИЕ !
Вие доказахте, че не е нужно да сме богати за да бъдем ЧОВЕЦИ

ПОКЛОН и пред ВАС колеги работещи в ПГТЕ „Хенри Форд“ !
Без Вашата помощ и координацията на ръководството, тази благотворителна кампания нямаше да се случи.

И накрая на ВАС проф. д-р Цеков и на целия Ви екип … целувам Ви ръка !
Благодарение на Вашия професионализъм нашата усмихната Веси ще се раздава, ще обучава, ще бъде отново УЧИТЕЛ.
А когато се завърне между нас,  не слушайте думите, погледнете я в очите, те ще стоплят сърцето Ви и там ще откриете и моето БЛАГОДАРЯ.


КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Един от ВАС
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню