Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
                                                                                                                                                                     
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !


ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

  Поради специфичната епидемиологична обстановка  през новата 2020/2021 учебна година и съобразно дадените указания от Министъра на здравеопазването, както и с цел опазване живота и здравето на учениците, извинението на отсъствията им поради здравословни или семейни причини ще се извършва по следният ред, както следва :

1. Родителя веднага след възникване на проблема е необходимо да се обади на класният ръководител и да го уведоми относно случая и невъзможността на ученика да посещава учебните часове.

2. В три дневен срок от завръщането на ученика в училище, той предоставя написаното и подписано от  родителя  уведомление  по  предоставеният ви образец,
с цел извиняване на отсъствията му. Документът може да свалите от раздел "Документи за родителя" !

3. Обръщаме внимание стриктно да се спазват  дадените указания !НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

                    


Назад към съдържанието