PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:


НВО след 10 клас - РЕАЛНО ЛИ Е ТОВА ?         


Вижте репортажа по темата, в откъс от централните новини на БНТ_1 на 17.02.2019г., в който са включени интервюта на директора на ПГТЕ "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев, мениджъри от автомобилни фирми и ученици на гимназията. 
Инж. Таньо Стойчев в интервю на "Монитор" :
"Трудно се привличат млади инженери с 800 лева заплата"  
 Дисциплината е основният проблем в образователната ни система, казва в интервю за „Монитор“ директорът на ПГТЕ „Хенри Форд“ инж. Таньо Стойчев. Според него е крайно време родителите да разберат едно нещо, че българската икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30 години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на европейските регламенти, работи се с най-съвременна техника.

 - Инж. Стойчев, как протече кампанията за прием след 7-и клас в ПГТЕ „Хенри Форд“?
- В големите гимназии като нашата приемът се разминава по отношение на предварително одобрения. Постановление № 111 за защитените специалности и тези с недостиг бе обявено късно - два дни преди да излезе класирането. Благодарение на бързата реакция на началника на РУО София-град Ваня Кастрева успяхме да преструктурираме приема, тъй като паралелките и специалности, които са защитени, са с по-малък прием.
 След трето класиране продължаваме на 4-то с прием по 11 паралелки. В момента имаме по няколко свободни места в специалност „Газова техника“, „Възобновяеми енергийни източници“. Те са планирани с прием по 13 ученици, така че и двете имат необходимия брой, за да започнат. Успяхме да реализираме един добър прием по отношение на „Топлотехника“ с подкрепата на Столична община и „Топлофикация- София”. В тази специалност, която също е от защитените, имаме 15 записани деца. В областта на автомобилните паралелки „Автомобилната мехатроника“ е на 100%. В „Автотранспортна техника“ имаме няколко незаети места. Важното е, че паралелката в дуално обучение по автотранспортна техника е на 100% - с 26 ученици. „Електропроизвеждане на транспортната техника“ също е с очертан недостиг, но я отделихме като отделна специалност. Към момента там са приети 12 ученици и ще можем да продължим приема и на 4-то класиране. Отделихме като паралелка „Експлоатация на автомобилния транспорт“ по постановлението и списъка със специалности с очертан недостиг. В нея имаме 15 ученици при минимум 12.
60% от приема ни е в паралелки, които са в дуална форма на обучение. Интересът на работодателите е голям и ние можем успоредно да подготвяме ученици.

 
- Смятате ли, че на четвърто класиране ще се запълнят повечето свободни места?
- Трябва да имаме предвид, че има ученици, които все още не са се записали никъде. Има и трябва да бъдат записани някъде. Специалностите ни са привлекателни особено за момчетата, тъй като могат да завършат с професия.

- Колко момичета има в гимназията?
- 3-4 кандидатстваха, 3-4 имаме сега. От 1000 ученици имаме до 10 момичета.

- В каква реална работна среда влизат учениците?
- Тази година завърши паралелка по „Газова техника“, която беше в дуална форма на обучение. Швейцарски експерти бяха на държавния им изпит по теория и практика. От новата учебна година 12-и клас паралелката „Автомобилна мехатроника“ също ще бъде разпределена между няколко транспортни фирми. Останалите паралелки, които се обучават в другите специалности, са и в двата бранша – транспорт и енергетика. По заявка реализирахме и прием в дуално обучение и по топлотехника. Това са топлинна, хладилна, климатична техника, като учениците ни работят в най-престижните сервизи.
Крайно време е родителите да разберат едно нещо, че българската икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30 години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на европейските регламенти, работи се с най-съвременна техника. Постарали сме се учениците да придобият практически умения и когато завършат, да нямат нужда от допълнителна подготовка и квалификация, за да заемат работни места.

 
- С каква материална база разполага „Хенри Форд“?
- Имаме много модерни центрове, които са вследствие на дългогодишния ни опит с фирмите и това, че изпращаме учениците си на лятна практика. Те остават доволни от тях и ги назначават при тях. Учениците, които бяха и по двете направления - транспорт и електротехника, след като приключиха лятната си производствена практика, останаха цяло лято там да работят. Това е един показател, че сме постигнали качествено обучение.

- Какви нововъведения ще има през новата учебна година?
- Нашите учители работят активно за актуализирането по учебните програми и в двете направления. Има национална програма на МОН, която касае актуализирането на учебните планове и програми, и те разчитат на екипа на „Хенри Форд“ за това. Ние включваме инженерно-техническия персонал на фирмите, с които работим, тъй като най-големите иновации са при тях. Разчитаме на тях и провеждаме серия от обучения с нашите учители. Много инженери от фирмите са включени в тези екипи, но за нас водещо е какво е изискването от пазара на труда.

- Споменахте учителите. Имате ли проблем с намирането на кадри, които да преподават?
- Има проблем като цяло с намирането на педагогически кадри, най вече на инженери. Няма как с 800 лв. заплата да привлечеш един млад човек да работи в училище. Трудно намираме млади инженери да дойдат и почнат работа, когато се пенсионира един преподавател. Имаме нужда от учители по английски. Ще назначим един, но ни трябват още. Паралелките ни са с разширено изучаване на английски език и затова ни трябват кадри, завършили английска филология. Всяка уважаваща себе си фирма в автомобилния бранш и енергетика изисква определено ниво на английски език и от това се водим в приема, за да отговорим на търсенето на фирмите. Учителят инженер при нас води и теория, и практика в своята област. От тази гледна точка е сложен процес, защото един млад инженер трябва поне година да работи с колеги, които са с педагогически стаж и опит, за да може да има една приемственост.

- Какво е вашето мнение относно забраната за ползване на мобилни телефони в учители
ще?
- Категорично съм за! Това е записано в закона от 1 август 2016-а – ученикът не може да ползва мобилни телефони по време на час. Едно обаждане, когато се преподава нов материал, разконцентрира целия клас, а и води до нарушаване на дисциплината.

 
- Имате ли практиката да събирате телефоните, преди да влязат децата в клас?
- Голяма част от учители подканват децата си да ги оставят на катедрата, другата ги приканват да ги изключат. Различна е практиката, но говоренето и използването на телефон по време на час е изключително вредно.

- При вас се обучават основно момчета. Как се борите с агресията в училище?
- Най-трудната възраст е точно след 7-и клас, когато пубертетът набира сили. Работим активно с класните ръководители и родителите. Имам двама педагози, чиято основна работа е тази. Правим семинари на педагогическите съвети, които са свързани с предотвратяването на агресия, позитивно учене. Провеждаме и срещи в часовете на класа на отделните паралелки както с представители на полицията, така и други органи. Трудно е, защото допуснахме твърде много свобода в новия Закон за предучилищно и училищно образование спрямо задълженията на учениците. Основният ни проблем в образователната ни система е дисциплината.

- Как трябва тогава да затегнем дисциплината?
- Ще ви дам пример. Какво означава ученикът да се явява на безброй поправителни изпити? Това означава, че той идва на училище насила и получава двойки по всички предмети. Знаете ли как се прави поправителна сесия по 15 предмета? Поради тази причина ние започваме с нея на 29 август. Преди беше записано, че при три слаби оценки ученикът повтаря класа. Трябва да се ограничи и допустимият брой на неизвинени отсъствия. Много са 15. Ако един предмет се изучава един час седмично (18 общо) и ученикът направи 14 отсъствия, как ще му се напише оценка. Той трябва да се явява на изпит.
 Има и други неща по отношение на облеклото. Тук не говоря за униформи, но не могат да ходят с панталон, на който дупките и разкъсаните места са повече от самия плат. Как би изглеждал този ученик във фирмата, в която отива? Може да забрави, че някой ще го назначи на работа.


Материалите за цитирани от вестник Монитор - 07.08.2018 г. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню