Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

СВОБОДНИ МЕСТА  8 клас: АТТ-1 ;  ЕО на ПАТ-1 ; ГТ-1

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Родителските срещи за новоприетите ученици ще се проведат както следва:

8а, 8б, 8в  на 21.09.2020г. (понеделник)    от 18.30 часа
8г, 8д, 8е  на 23.09.2020г. (сряда)              от 18.30 часа
8ж, 8з, 8и  на 24.09.2020г. (четвъртък)      от 18.30 часа
8к, 8л на 25.09.2020г. (петък)                   от 18.30 часа
       
Родителските срещи ще се проведат присъствено в 201 зала.
За спазване на противоепидемичните мерки, умоляваме за присъствието само на един родител и носенето на предпазни маски.

Всички ученици и родители да се запознаят с "Извънреден инструктаж за ученици", публикуван в раздел "Документи за ученика" !
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

  Поради специфичната епидемиологична обстановка  през новата 2020/2021 учебна година и съобразно дадените указания от Министъра на здравеопазването, както и с цел опазване живота и здравето на учениците, извинението на отсъствията им поради здравословни или семейни причини ще се извършва по следният ред, както следва :

1. Родителя веднага след възникване на проблема е необходимо да се обади на класният ръководител и да го уведоми относно случая и невъзможността на ученика да посещава учебните часове.

2. В три дневен срок от завръщането на ученика в училище, той предоставя написаното и подписано от  родителя  уведомление  по  предоставеният ви образец,
с цел извиняване на отсъствията му. Документът може да свалите от раздел "Документи за родителя" !

3. Обръщаме внимание стриктно да се спазват  дадените указания !НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

                    


  

                                ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.

  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието