Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
След приключване на първи етап на IV-то класиране, свободните места за прием в
VIII клас са 7 в специалност „ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ - дуална форма на обучение.


    Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка записването на учениците ще се извършва при стриктно спазване на следните правила:
   • учениците и техните родители да се явяват с лични предпазни средства;
   • на входа на училището ще се измерва тяхната температура и ще има дезинфектанти, които да се ползват задължително;
   • на двора се спазва дистанция според маркировката, а в сградата ще се допускат до 10 ученика, задължително с маски;
   • ще се провежда задължителна дезинфекция на залата за прием на документи :
7.30 – 8.00 ч.
10.00 – 10.30 ч.
13.00 -  13.30 ч.
15.30 -  16.00 ч.
   • по време на дизенфекцията записването на учениците се преустановява;

Работно време на училищната комисия по приема:
8.00-18.00 ч.

  

                                ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.

  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДОМИНО" -
швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“

 На 20 юни 2019г., в актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд“ София, се проведе заключителната конференция по проект „ДОМИНО Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. В конференцията взеха участие инж. Румяна Костадинова, държавен експерт „Професионално образование“ МОН; д-р Ваня Кастрева, н-к РУО София град; инж. Златка Иванова, старши експерт „Професионално образование“, РУО София град; над 20 фирми-партньори от двете професионални направления в гимназията „Транспорт“ и „Енергетика“, назначили на работа ученици в дуалниа форма на обучение.
 Присъстваха ученици от класовете дуална форма на обучение и много учители.
  Д-р Ваня Кастрева поздрави участниците в конференцията - партньорите от бизнеса, колегите и учениците за пътя по който са избрали да вървят и пожела успех по пътната карта на успеха, която те са създали заедно.
  Резултатите от проект ДОМИНО бяха представени от инж. Радка Русева, зам. директор УПД, а методистите по дуално обучение инж. Татяна Петкова и инж. Елена Георгиева запознаха участниците в конференцията със спецификата на работните места във фирмите.
  Директорът на ПГТЕ "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев награди фирмите, обучавали ученици в дуалната форма и благодари за ползотворното партньорство. Всяка фирма отличи ученици, назначени на работа и даде висока оценка за старанието и отношението им.
 Конференцията завърши с впечатляващи демонстрации на оборудване и инсталации, закупени с финансовата подкрепа на проект ДОМИНО и изградени с активното участие на фирмите партньори.
Назад към съдържанието