PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 Инж. Таньо Стойчев в интервю на "Монитор" :
"Трудно се привличат млади инженери с 800 лева заплата"  
 Дисциплината е основният проблем в образователната ни система, казва в интервю за „Монитор“ директорът на ПГТЕ „Хенри Форд“ инж. Таньо Стойчев. Според него е крайно време родителите да разберат едно нещо, че българската икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30 години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на европейските регламенти, работи се с най-съвременна техника.

 - Инж. Стойчев, как протече кампанията за прием след 7-и клас в ПГТЕ „Хенри Форд“?
- В големите гимназии като нашата приемът се разминава по отношение на предварително одобрения. Постановление № 111 за защитените специалности и тези с недостиг бе обявено късно - два дни преди да излезе класирането. Благодарение на бързата реакция на началника на РУО София-град Ваня Кастрева успяхме да преструктурираме приема, тъй като паралелките и специалности, които са защитени, са с по-малък прием.
 След трето класиране продължаваме на 4-то с прием по 11 паралелки. В момента имаме по няколко свободни места в специалност „Газова техника“, „Възобновяеми енергийни източници“. Те са планирани с прием по 13 ученици, така че и двете имат необходимия брой, за да започнат. Успяхме да реализираме един добър прием по отношение на „Топлотехника“ с подкрепата на Столична община и „Топлофикация- София”. В тази специалност, която също е от защитените, имаме 15 записани деца. В областта на автомобилните паралелки „Автомобилната мехатроника“ е на 100%. В „Автотранспортна техника“ имаме няколко незаети места. Важното е, че паралелката в дуално обучение по автотранспортна техника е на 100% - с 26 ученици. „Електропроизвеждане на транспортната техника“ също е с очертан недостиг, но я отделихме като отделна специалност. Към момента там са приети 12 ученици и ще можем да продължим приема и на 4-то класиране. Отделихме като паралелка „Експлоатация на автомобилния транспорт“ по постановлението и списъка със специалности с очертан недостиг. В нея имаме 15 ученици при минимум 12.
60% от приема ни е в паралелки, които са в дуална форма на обучение. Интересът на работодателите е голям и ние можем успоредно да подготвяме ученици.

 
- Смятате ли, че на четвърто класиране ще се запълнят повечето свободни места?
- Трябва да имаме предвид, че има ученици, които все още не са се записали никъде. Има и трябва да бъдат записани някъде. Специалностите ни са привлекателни особено за момчетата, тъй като могат да завършат с професия.

- Колко момичета има в гимназията?
- 3-4 кандидатстваха, 3-4 имаме сега. От 1000 ученици имаме до 10 момичета.

- В каква реална работна среда влизат учениците?
- Тази година завърши паралелка по „Газова техника“, която беше в дуална форма на обучение. Швейцарски експерти бяха на държавния им изпит по теория и практика. От новата учебна година 12-и клас паралелката „Автомобилна мехатроника“ също ще бъде разпределена между няколко транспортни фирми. Останалите паралелки, които се обучават в другите специалности, са и в двата бранша – транспорт и енергетика. По заявка реализирахме и прием в дуално обучение и по топлотехника. Това са топлинна, хладилна, климатична техника, като учениците ни работят в най-престижните сервизи.
Крайно време е родителите да разберат едно нещо, че българската икономика сега няма нищо общо с тази от преди 20-30 години. Всички фирми имат материална база, която отговаря на европейските регламенти, работи се с най-съвременна техника. Постарали сме се учениците да придобият практически умения и когато завършат, да нямат нужда от допълнителна подготовка и квалификация, за да заемат работни места.

 
- С каква материална база разполага „Хенри Форд“?
- Имаме много модерни центрове, които са вследствие на дългогодишния ни опит с фирмите и това, че изпращаме учениците си на лятна практика. Те остават доволни от тях и ги назначават при тях. Учениците, които бяха и по двете направления - транспорт и електротехника, след като приключиха лятната си производствена практика, останаха цяло лято там да работят. Това е един показател, че сме постигнали качествено обучение.

- Какви нововъведения ще има през новата учебна година?
- Нашите учители работят активно за актуализирането по учебните програми и в двете направления. Има национална програма на МОН, която касае актуализирането на учебните планове и програми, и те разчитат на екипа на „Хенри Форд“ за това. Ние включваме инженерно-техническия персонал на фирмите, с които работим, тъй като най-големите иновации са при тях. Разчитаме на тях и провеждаме серия от обучения с нашите учители. Много инженери от фирмите са включени в тези екипи, но за нас водещо е какво е изискването от пазара на труда.

- Споменахте учителите. Имате ли проблем с намирането на кадри, които да преподават?
- Има проблем като цяло с намирането на педагогически кадри, най вече на инженери. Няма как с 800 лв. заплата да привлечеш един млад човек да работи в училище. Трудно намираме млади инженери да дойдат и почнат работа, когато се пенсионира един преподавател. Имаме нужда от учители по английски. Ще назначим един, но ни трябват още. Паралелките ни са с разширено изучаване на английски език и затова ни трябват кадри, завършили английска филология. Всяка уважаваща себе си фирма в автомобилния бранш и енергетика изисква определено ниво на английски език и от това се водим в приема, за да отговорим на търсенето на фирмите. Учителят инженер при нас води и теория, и практика в своята област. От тази гледна точка е сложен процес, защото един млад инженер трябва поне година да работи с колеги, които са с педагогически стаж и опит, за да може да има една приемственост.

- Какво е вашето мнение относно забраната за ползване на мобилни телефони в учители
ще?
- Категорично съм за! Това е записано в закона от 1 август 2016-а – ученикът не може да ползва мобилни телефони по време на час. Едно обаждане, когато се преподава нов материал, разконцентрира целия клас, а и води до нарушаване на дисциплината.

 
- Имате ли практиката да събирате телефоните, преди да влязат децата в клас?
- Голяма част от учители подканват децата си да ги оставят на катедрата, другата ги приканват да ги изключат. Различна е практиката, но говоренето и използването на телефон по време на час е изключително вредно.

- При вас се обучават основно момчета. Как се борите с агресията в училище?
- Най-трудната възраст е точно след 7-и клас, когато пубертетът набира сили. Работим активно с класните ръководители и родителите. Имам двама педагози, чиято основна работа е тази. Правим семинари на педагогическите съвети, които са свързани с предотвратяването на агресия, позитивно учене. Провеждаме и срещи в часовете на класа на отделните паралелки както с представители на полицията, така и други органи. Трудно е, защото допуснахме твърде много свобода в новия Закон за предучилищно и училищно образование спрямо задълженията на учениците. Основният ни проблем в образователната ни система е дисциплината.

- Как трябва тогава да затегнем дисциплината?
- Ще ви дам пример. Какво означава ученикът да се явява на безброй поправителни изпити? Това означава, че той идва на училище насила и получава двойки по всички предмети. Знаете ли как се прави поправителна сесия по 15 предмета? Поради тази причина ние започваме с нея на 29 август. Преди беше записано, че при три слаби оценки ученикът повтаря класа. Трябва да се ограничи и допустимият брой на неизвинени отсъствия. Много са 15. Ако един предмет се изучава един час седмично (18 общо) и ученикът направи 14 отсъствия, как ще му се напише оценка. Той трябва да се явява на изпит.
 Има и други неща по отношение на облеклото. Тук не говоря за униформи, но не могат да ходят с панталон, на който дупките и разкъсаните места са повече от самия плат. Как би изглеждал този ученик във фирмата, в която отива? Може да забрави, че някой ще го назначи на работа.


Материалите за цитирани от вестник Монитор - 07.08.2018 г.


НАГРАДА ОТ  РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ
ГРАД ЗА ПРИНОС КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  По повод Денят на българската просвета и култура на 18 юни 2018г.  екипът на РУО София - град връчи годишните награди за цялостна дейност, заслуги и принос към столичното образование на служители в РУО, директори, помощник-директори и учители. На официалната церемония поздравления изказаха Д-р Ваня Кастрева началник на РУО София град, Таня Михайлова зам.министър на образованието и науката,  доц. д-р Тодор  Чобанов зам.-кмет на София по култура и образование,  д-р Юлиян Петров - председател на СО "Подкрепа".
 
Поздравителни адреси изпратиха Красимир Вълчев министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова кмет на София.
 Инж. Снежана Малинова - старши учител по професионална поготовка в катедра „Енергетика“ бе наградена с пластика „Сова“ и грамота „За принос към столичното образование“. На церемонията присъстваха колеги от професионалната гимназия.   
ПЪРВИ ПО РОДА СИ УЛТРАМОДЕРЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ АВТОМОБИЛИ


  
На 10.05.2018г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и столичният кмет Йорданка Фандъкова откриха Учебен център за диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Лабораторния корпус на ПГТЕ "Хенри Форд". Центърът е изграден със съвместните усилия на ПГТЕ „Хенри Форд“, Министерство на образованието и науката и безвъзмездната материална подкрепа на фирмите-партньори - BMW GROUP, София Франс Ауто  ЕООД и Порше БГ  ЕООД по Национална програма „Модернизиране на системата за професионалното образование“.
   В тържеството взеха участие г-н Александър Манолев Зам. Министър на икономиката, г-н Лазар Лазаров Зам. Министър на труда и социалната политика, г-жа Маргарита Попова Главен секретар и Зам. Председател на Българска стопанска камара, д-р Ваня Кастрева Началник на РУО София-град, представители на бизнеса и образователни институции от сферата на висшето и средното образование.По пътя, водещ нагоре
Грандиозен успех на учениците ни във финалния кръг
на Националната олимпиада по техническо чертане


  За поредна година наши ученици участват в Националната олимпиада по техническо чертане. За поредна година значителна част от тях достигнаха до финалния кръг, който се проведе на 21 април в ТУ-София. Някак свикнахме с всичко това. Приемаме го като даденост, като нещо естествено, разбиращо се от само себе си...
 Но тази година традиционното усещане за успех е разтърсено от невероятното постижение на седмината ни участници петима от тях постигнаха максимална оценка на финалния кръг на олимпиадата, а трима завоюваха званието „Лауреат“! В досегашните успешни участия на ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ в олимпиадата това е своеобразен връх, резултат от упорита , неуморна и вдъхновена подготовка под ръководството на инж. Емилия Комаревска.

   В историята на ПГТЕ „Хенри Форд“ със златни букви ще останат:


     Участници във Втора състезателна група:
         
 1. Александър Георгиев Найденов, 12 в клас     лауреат, Отличен (6.00)
          2. Александър Николаев Борисов, 12 а клас        лауреат, Отличен (6.00)
          3. Марио Маринчев Димитров, 11в клас              Отличен (6.00)
          4. Сезер Сабитов Халидов, 11а клас                    Отличен (6.00)
           5. Красимир Георгиев Илиев, 11ж клас               Отличен (5.75)
    
    Участници в Трета сътезателна група (изчертаване с AUTOCAD)
          
1. Йоан Димитров Иванов, 12 а клас                  лауреат, първо място и златен медал,
                                                                                     Отличен ( 6.00)
          2. Антон Ивайлов Марков, 11 б клас                   Отличен (5.50)Героите (отляво надясно): Красимир Илиев, Марио Димитров, Антон Марков, инж. Емилия Комаревска –  ръководител,
Йоан Иванов (клекнал),  Александър Борисов, Александър Найденов, Сезер ХалидовМоменти от награждаването на победителите

Автор: Емилия Комаревска
НАШИ УЧЕНИЦИ ОТНОВО С ПРИЗОВИ МЕСТА ОТ СЪСТЕЗАНИЯ !  

  
  Повече от 10 години „Овергаз" и Министерство на образованието и науката организират конкурсите „Най-добър млад инсталатор“ и „Най-добър млад изследовател“. Целта на инициативите е младите и талантливи хора
да покажат бъдещите хоризонти  на енергийния сектор.
  В надпреварата за „Най-добър млад инсталатор" съревнованието бе между 9 отбора. Първото място спечелиха Мирослав Георгиев, Тома Томов и Цветомир Илиев от 12 клас на Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София. Те успяха най-бързо и прецизно да изградят газова, отоплителна и водна инсталация по техническа схема.
  За втора поредна година в състезанието се включиха и ученици от 9-ти и 10-ти клас по проекта за дуално обучение „ДОМИНО“. Деветокласниците скицираха планка за монтаж на разходомер. Първата награда отиде при Кристиян Гергов и Любомир Ставрев от 9 клас на професионалната гимназия „Хенри Форд” в София.
В състезанието сред десетокласниците за  „Най-точно сглобено газорегулаторно и измервателно табло“, с гарантирана надеждност и безопасност, Красимир Войков и Христо Петков от 10 e клас спечелиха среброто.
  Оспорвано бе и състезанието за „Най-добър млад изследовател“. В него участваха шест отбора два от Русе и четири от София. Участниците в конкурса разказаха какви са източниците на възобновяема енергия и как се прави мониторинг на въздуха. Младите изследователи представиха макети на еко автобуси и автомобили. Бяха обяснени и ползите от унищожаване на отпадъците чрез изгаряне. Първото и второто място отново спечелиха учениците от Професионалната гимназия „Хенри Форд“. Златото грабнаха Мирослав Георгиев и Кристиян Павлов от 11 ж клас с проекта за биодизел от водорасли като решение за борбата със замърсяването на въздуха у нас. На второ място бяха наградени Мартин Мутафчийски и Никола Богатинов от 10 г клас за приложението на различни видове горивни клетки в транспорта.Дуалното образование
път към успешната  реализация!

  Вече повече от месец  учениците от 11 в клас на ПГТЕ „Хенри Форд“, специалност  „Автомобилна мехатроника“, провеждат  учебна практика на реални работни места. Те са  назначени на работа с трудов договор  в представителните сервизи на  пет водещи  автомобилни   фирми:

„София Франс Ауто“ АД
„Мото Пфое“ ЕООД
„СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ“ ЕАД
„Скания България“ ЕООД
„Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД

  Учениците са включени в проект: „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” - проект ДОМИНО, изпълняван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. При дуалната система на обучение в деня за учебна практика учениците работят седем часа като автомеханици в сервиз, под ръководството на наставници, а през останалите дни продължават обучението си в  ПГТЕ „Хенри Форд“.
 Тази система улеснява прехода училище
бизнес, повишава мотивацията на учениците за професионално усъвършенстване и позволява бързата им адаптация на пазара на труда.
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа
Меморандум за сътрудничество с ПГТЕ „Хенри Форд“


  В програмата Fast Tracking Success на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за първи път се включва и професионално средно училище – Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София.

 Директорът на учебното заведение инж. Таньо Стойчев и изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес подписаха на 4 април (сряда) Меморандум за сътрудничество, с който заявяват желание да установят тясно партньорство с фокус върху ускореното професионално изграждане на младите кадри, излизащи от гимназията. НКИЗ и ПГТЕ „Хенри Форд“ са готови да обединят усилията си като стратегически партньори, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри.
  Fast Tracking Success способства за ускорено професионално изграждане на младите специалисти чрез стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в държавните индустриални зони – осъществява двупосочна връзка между учебните заведения и бизнеса. Освен за да осигурява възможности на студентите, програмата е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.
  В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др.
  До момента „Национална компания индустриални зони“ е сключила меморандуми за сътрудничество с редица университети в страната. Сред тях са Софийският университет, УНСС, Нов български университет, Техническият и Лесотехническият университет в София, Висшето транспортно училище, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и др. Включването и на професионални гимназии сред партньорите по проекта бе предвидено като следващ етап в развитието му, тъй като голяма част от инвеститорите търсят специалисти, които не е нужно да са завършили университет.
ОТНОВО УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ


 Електротехническият факултет на Технически университет — Варна за трети пореден път на 30 март 2018 година посрещна средношколци от цялата страна за Националното състезание „Енергетиката и ние“ — Варна 2018 г. В състезанието взеха участие 108 ученици от 24 училища от градовете - Горна Оряховица, София, Габрово, Нова Загора, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Козлодуй, Казанлък, Русе, Девня, Севлиево, Шумен, Враца, Димитровград, Кнежа, Мадан и Варна.
  За поредна година възпитаниците от 11ж клас, специалност "ВЕИ" на нашето училище, се представиха блестящо. Идеята им за производството на биодизел от водорасли бе оценена високо и те  заеха престижното II-ро място в своята секция.

Имената на нашите призжори са : Иво Ивов Кирилов и Кристиян Красимиров ПавловОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

За отлично представяне в Националното състезание „Икономика на транспорта и енергетиката“,
на 29 март 2018 година, в зала Тържествена
на Университета за национално и световно стопанство София,
бяха наградени със сертификати учениците:


Емил   Ивайлов   Минков 12 а клас
Даниел   Каменов   Карачомаков
12 д клас
Стефан   Кирилов   Кирилов
12 д клас
Радослав   Руменов   Донински
12 ж клас
Илия   Владимиров   Сотиров
12 ж клас


  С решение на Академичния съвет на Университета резултатите от състезанието се признават с оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсни изпити за кандидатстване в поднаправление „Икономика и инфраструктура“ на УНСС за учебната 2017/2018 година.  
ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД" С ДИПЛОМ ЗА ПРИНОС В СФЕРАТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ  На 26 март в Интер Експо Център се проведе церемонията по връчване на годишните награди за принос в сферата на електрическата мобилност в България. ПГТЕ „Хенри Форд“ е наградена с „Диплом за принос“ като участник в образователния модел на Националната браншова организация за електрическа мобилност ИКЕМ.
  Отличието е връчено за разкриване на нови паралелки по специалностите „Електрически превозни средства“ и „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт“.

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

На 7 март 2018г. бе подписан договор за сътрудничество между  Висше  транспортно  училище  „Т. Каблешков“ и Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - София. На тържествената церемония по подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев и деканът на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“  проф. д-р инж. Георги Павлов.  ПГТЕ "Хенри Форд" бе представлявана от директора инж. Таньо Стойчев.

 Основен предмет на подписания договор е сътрудничество в областта на учебната дейност и практическото обучение на обучаемите в двете образователни институции, както и организирането и провеждането на съвместни семинари, курсове, дни на отворените врати и други.
КМЕТ И МИНИСТРИ ОБСЪДИХА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


  Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе работна среща във връзка с темата за развитието на дуалното образование с министъра на образованието Красимир Вълчев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на икономиката Емил Караниколов, инж.Таня Михайлова, зам.-министър на образованието, както и Петя Евтимова, ръководител на проект "Домино" и директора на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев.
  На срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред развитието на професионалното образование, основно свързани с обучението чрез работа, което осигурява квалифицирани кадри и възможности много млади хора да намерят своята професия и да се реализират по-бързо. Дуалното образование съчетава ученето и професионалните умения в съответствие с реалните нужди от професионални кадри в бизнеса. Недостигът на такива в последните години е все по-голям.
 Кметът Фандъкова посочи, че много важен е диалогът между образованието, институциите и бизнеса и работодателските организации. Училището трябва да се съобрази с това какво е необходимо на пазара на труда. Професионалната гимназия "Хенри Форд", която е най-голямата за подготовка на кадри в областта на енергетиката и транспорта, е добър пример за подготовката и за реализацията на професионални кадри.
 Професионалното образование дава предимства в развитието на учениците, прави ги по-мотивирани при избора на професия", посочиха от министерство на образованието. Министър Петков съобщи, че се подготвят промени на Наредба 6. Сформирана е Междуведомствена работна група, в която участват представители на Министерство на образованието, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, представители на парламентарни комисии, както и директори на професионални гимназии с цел изготвяне на предложения за промени във връзка с дуалното образование – в нормативната база и по конкретно в Закона за професионално образование и обучение, Кодекса на труда и Законът за здравното осигуряване.
В Професионална гимназия "Хенри Форд" в момента се обучават ученици не само по дуална форма, но и такива в 11. и 12. клас, които вече работят по специалностите Газова техника, Топлотехника, Автомобилна мехатроника и електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт.
ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В КАТЕДРА "ЕНЕРГЕТИКА" НА
ПГТЕ „Хенри Форд“ - СОФИЯ
„Добрите педагогически практики изграждат добри професионалисти“

 
  
На  27.02.2018 г. от 13,00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се проведе открита педагогическа практика с директори и учители по професионална подготовка на тема „Анализ на работата на действаща инсталация с използване на котел на биомаса“. Урокът се проведе в кабинета по „Котли на биомаса“ на Центъра по Възобновяеми енергийни източници на ПГТЕ „Хенри Форд“. Гости на събитието бяха д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО – София-град, Светла Димитрова - Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, инж. Златка Иванова - Старши експерт Професионално образование и обучение, инж. Таньо Стойчев – Директор на гимназията, зам.директорите инж. Мария  Пейчева и инж. Радка Русева и учители.
 Откритата практика споделя училищен опит, доказал добри резултати при формиране на професионални компетентности и мотивиране на учениците за професионална реализация.
 В урока учениците от 12ж клас със специалност „Възобновяеми енергийни източници“, под ръководството на Старши учител инж. Снежана Малинова, работиха в екип и демонстрираха знания и практически  умения за анализ работата на действащата инсталация в кабинета. При изпълнението на практическите задания те използваха най-съвременни специализирани инструменти и уреди за диагностика и контрол на параметрите за опазване на околната среда. Интерактивните методи на организация на урока създадоха спокойна и творческа атмосфера за развиване на познавателни интереси и техническо мислене на учениците. Представените резултати от диагностиката показаха не само отлични презентационни умения, но и умения за работа с компютърни програми.
Експертите на РУО София-град високо оцениха постигнатите резултати от ученето  и изразиха своята увереност, че споделянето на подобни практики са пътят към устойчиво повишаване качеството на професионалното образование.


ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ


 Интервю по Канал 3 с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев , министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, ръководителя на швейцаро-българския проект "Домино" за дуално образование, директора и ученици от 12 клас на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София
"
УЧИ, ЗА ДА РАБОТИШ!"
диспут с участието на инж. Таньо Стойчев
директор на ПГТЕ "Хенри форд"

В предаването "Плюс това" по БНТ 1,  се обсъждаха възможностите, които дава
дуалното обучение за професионална реализация на учениците.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню