Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
ЧЕТЕНЕТО Е МОДЕРНО
 
  На 17.06.2021 г. в Столична библиотека, беше проведено Междуучилищно събитие с участието на ученици от ПГТЕ "Хенри Форд" и СМГ "Паисий Хилендарски" .

Нашето училище представиха ученици от 8 и 10 клас с класни ръководители:
Силвана Василева, Яна Ракова и Ирена Божичкова.

 Участниците бяха разделени на отбори за оценяване на книги по заглавие, корица и анотация. Във втората част на събитието всеки отбор имаше задача да създаде книга с илюстрация и анотация.
 Всички отидоха за час и така се увлякоха, че не усетиха как мина времето, умножено в пъти.
  Бяхме поканени и за бъдещи инициативи!

Благодаря на класните ръководители и учениците
за позитивното отношение към идеята, както и за креативния им дух!О Б Я В И
 
Прием на ученици в общежитието на ПГТЕ “Хенри Форд”
 За учебната 2021/2022 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.                                                        към пълния текст на обяватаОбучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
 
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 
Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
 
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.


ТРЕТИ СМЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТьОР И ВОДАЧ НА МПС"!
  
   За пореден път ПГТЕ "Хенри Форд"  взеха участие на националният кръг - финален, на състезанието "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС", което се проведе на 11, 12 и 13.05.2021г. в град Силистра.
  Учениците от  нашата гимназия се класираха на III-то място.
  Ръководството Благодари на Учителите подготвили учениците за състезанието!
   
 Учениците взели участие в състезанието са:
Михаил Анатолиев Димитров - 12 "Б" клас
Филип Филипов Петров - 12 "Б" клас
Людмил Олегов Александров 12 "В" клас

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА МОМЧЕТАТА И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ !!!

ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГТЕ
НА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
"НАЙ - ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТьОР И ВОДАЧ НА МПС"!
  
   За пореден път ПГТЕ "Хенри Форд" ще вземе участие на националният кръг - финален, на състезанието "Най - добър лад автомонтьор и водач на МПС".
   Учениците от  нашата гимназия взеха първо място на регионалния кръг, който се проведе в гр. Благоевград и гр. Дупница, на 16 и 17 април 2021г.
   Ръководството Благодари на Учителите подготвили учениците за състезанието и пожелава на отбора успех и на националния кръг.

   Учениците взели участие в състезанието са:
Михаил Анатолиев Димитров - 12 "б" клас
Филип Филипов Петров - 12 "б" клас
Людмил Олегов Александров 12 "в" клас

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА МОМЧЕТАТА И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ !!!
 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
  
За  пореден  път  ученици  от  ПГТЕ „Хенри Форд“ - София, ПОБЕДИХА  в  състезанието „Стани  стипендиант на ЧЕЗ“  всички  участващи  професионални  гимназии  от  Западна България.
ПЪРВОТО МЯСТО завоюваха :

МИХАИЛ АНАТОЛИЕВ ДИМИТРОВ - 12 Б клас
    специалност "Автомобилна мехатроника“

    ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЕТРОВ - 12 Б клас
    специалност "Автомобилна мехатроника“

   Въпреки че професията, по която се обучават, не е в направление „Електротехника и енергетика“, нашите ученици за пореден път доказаха качеството на обучение и значимостта на електротехниката за всички специалности в училището ни.

БЛАГОДАРИМ ви момчета, че затвърждавате добрия имидж на ПГТЕ „ Хенри Форд“!

БЛАГОДАРИМ ви колеги за старанието и ентусиазма при подготовката!

    ЧЕЗ отпуска награда - 600 лв. стипендия на Михаил и Филип.
  Освен това те ще имат възможност да кандидатстват с оценката от състезанието в четири висши учебни заведения – Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“.

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД” - СОФИЯ,

  ОРГАНИЗИРА търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи  употребявани  металообработващи  машини  с  отпаднала необходимост, както следва ....                                                                                изтегли обявата
 Цялата обява и документи може да намерите в подсекция "ОБЯВИ"


ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

  Поради специфичната епидемиологична обстановка  през новата 2020/2021 учебна година и съобразно дадените указания от Министъра на здравеопазването, както и с цел опазване живота и здравето на учениците, извинението на отсъствията им поради здравословни или семейни причини ще се извършва по следният ред, както следва :

1. Родителя веднага след възникване на проблема е необходимо да се обади на класният ръководител и да го уведоми относно случая и невъзможността на ученика да посещава учебните часове.

2. В три дневен срок от завръщането на ученика в училище, той предоставя написаното и подписано от  родителя  уведомление  по  предоставеният ви образец,
с цел извиняване на отсъствията му. Документът може да свалите от раздел "Документи за родителя" !

3. Обръщаме внимание стриктно да се спазват  дадените указания !НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

                    


Назад към съдържанието