„BUILD UP SKILLS ENERPRO“ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти


Проект:  „IEE/13/BWI/686/SI2.680174 "Обучение по енергийна ефективност за специалисти в строителния сектор в България" -   "BUILD UP SKILLS ENERPRO"

  В Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се провеждат
квалификационни курсове за обучение по:

         - „Фотоволтаични инсталации
         - „Слънчеви топлинни инсталации”
         -  „Термопомпени инсталации"
         -  „Миниветрени съоръжения и инсталации"
         - „Климатизация, вентилация и отопление“
         - „ Котли и инсталации за биомаса“
         - „ Хибридни топлинни системи"

 В курсовете обучаемите придобиват знания и усъвършенстват професионалните си умения в Центъра за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и в Компютъризираната лаборатория по климатична и вентилационна техника. В обучението е включен модул за придобиване на компетенции по спазване изискванията при изграждане на почти нулева енергийна сграда, с прилагане методиката на института Пасив хаус, Германия.
Обучението приключва с успешно положен изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение и Европейски сертификат за преминато обучение по програмата на курса.

                                                                                         


Смесени (комбинирани) курсове
в зависимост от индивидуалните нужди на обучаемите:


         - „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.);
         - „Термопомпени системи” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.);
         - „Слънчеви топлинни инсталации” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.);
         - „Котли и инсталации на биомаса” (60ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.);
         - „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Котли и инсталации на биомаса” (40 ч.);
         - „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Котли и инсталации на биомаса” (60 ч.) +
           „Хибридни топлинни системи”(20 ч.)

преференциални цени (по договаряне)

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню