Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


  Уточнен план за 2008 г.
Делегиран бюджет за 2008 г.  Отчет за разходваните средства предоставени от родителските активи 2007/2008 г.
Назад към съдържанието