Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

  Протокол №2 от заседание на Обществения съвет проведено на 29.03.2017
Покана за заседание на Обществения съвет - 29.03.2017 г.


  Протокол №1 от заседание на Обществения съвет проведено на 21.12.2016 г.


  
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети


  Заповед № РД 16(2)420 / 08.05.2020 г. за определяне състава на Обществения съвет

Назад към съдържанието