Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА
 
 Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,
която включва следните компоненти:

Механични системи -

Електронни системи -
Информационни системи -

механизми, устройства, възли, сглобени единици

датчици, микроелектроника, електромеханика
компютърна техника, софтуер

       Учебното съдържание включва:

              - основни  принципи, структура  и  класификация  на eлектронните  системи  зa

управление на автомобилите;

               - модел на бензинов двигател като обект на управление;
               - модел на дизелов двигател като обект на управление;
               - управляемост и устойчивост на автомобила;
               - електронни системи за управление на трансмисията;
               - електронни системи за управление на спирачната система;
               - електронни системи за управление на окачването;
               - електронна програма за стабилност на автомобила;
               - системи за диагностика.

  В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти. Пример за типична мехатронна система е антиблокиращата спирачна система на автомобила.


Представяне на специалността:
Назад към съдържанието