Автомобилна мехатроника - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,
която включва следните компоненти:


Механични системи -

Електронни системи -

Информационни системи -

механизми, устройства, възли, сглобени единици

датчици, микроелектроника, електромеханика


компютърна техника, софтуер


        
Учебното съдържание включва:

               - основни принципи, структура и класификация на електронните системи за
управление на автомобилите;

               - модел на бензинов двигател като обект на управление;
               - модел на дизелов двигател като обект на управление;
               - управляемост и устойчивост на автомобила;
               - електронни системи за управление на трансмисията;
               - електронни системи за управление на спирачната система;
               - електронни системи за управление на окачването;
               - електронна програма за стабилност на автомобила;
               - системи за диагностика.

  В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти. Пример за типична мехатронна система е антиблокиращата спирачна система на автомобила.Видео клип с представяне на специалността:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню