Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


              - извършва  дейности  по  диагностика,  техническо  обслужване  и  ремонт  на
автотранспортна техника;
              - планира,  организира  и  контролира  дейностите  по  определяне  техническото
състояние и ремонта на автотранспортната техника;
              - работи  с  техническата  и  технологична документация, контролно-диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
               - организира,  разпределя,  контролира  и   съгласува  дейностите  в  екипа  при
изпълнение на задачите.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
              - Свидетелство за професионална квалификация;
              - Свидетелство за управление на МПС категория В;

  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:
              - Авторепаратура.


Представяне на специалността:

Назад към съдържанието