Автотранспортна техника - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА


Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция
се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


              - извършва  дейности  по  диагностика,  техническо  обслужване  и  ремонт  на
автотранспортна техника;
              - планира,  организира  и  контролира  дейностите  по  определяне  техническото
състояние и ремонта на автотранспортната техника;
              - работи  с  техническата  и  технологична документация, контролно-диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
               - организира,  разпределя,  контролира  и   съгласува  дейностите  в  екипа  при
изпълнение на задачите.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:


               - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В;

  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:

               - Авторепаратура.Представяне на специалността:


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню