Обучение на газови техници - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА БАЗА > Учебни центрове

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГАЗОВИ ТЕХНИЦИ


От 01.11.2008 г. в ПГТЕ " Хенри Форд" стартира проект от


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ„СИНЬОТО ГОРИВО – СИМВОЛ НА ЕДНО ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО!”
(
Център за обучение на газови техници)

   ПГТЕ „Хенри Форд”, ползвайки своя кадрови потенциал, разполага с възможности да постигне целите на проекта в парньорство с „Овергаз Инк. ” АД.
  
   Приносът на партньора се изразява във финансиране на следните дейности:
                    -
изграждане и въвеждане в експлоатация на захранващо газопроводно отклонение и газова инсталация;
                    -
доставка и монтиране на газови уреди и съоръжения;
                    -
осигуряване на наставници за всяко работно място.

   ПГТЕ „Х. Форд” активно участва и във всички инициативи на ОВЕРГАЗ, целящи формирането и развитието на кадри от ново поколение, успешно реализиращи се в газовата индустрия.

   Ежегодно Овергаз осигурява провеждането на производствената практика, предвидена по учебния план на специалността „Газова техника”. Като продължение на тази добра практика е сключен и едногодишен договор за практическо обучение.

   От 4 февруари 2009 г. започна провеждането на производствена практика на учениците от 12 клас.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню