"Диагностика на автомобила" - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА БАЗА > Учебни центрове

УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ
"ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
И КОНВЕНЦИОНАЛНИ АВТОМОБИЛИ
"

 На 10 май 2018 год., в ПГТЕ „Хенри Форд“, официално беше представен

„Учебен център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили“

 Новите лаборатория и учебен кабинет, бяха открити от г-н Красимир Вълчев – Министър на бразованието и науката, с участието на г-н Емил Караниколов – Министър на икономиката, г-н Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика, г-жа Йорданка Фъндъкова – Кмет на Столична община, представители на бизнеса и образователни институции.

Центърът е изграден по Национална програма „Модернизиране на системата за професионалното образование“, със съвместните усилия на ПГТЕ „Хенри Форд“ и Министерство на образованието и науката, както и безвъзмездната материална подкрепа на фирмите-партньори - BMW GROUP, София Франс Ауто  ЕООД и Порше БГ  ЕООД

 Учебният център е първи по рода си, даващ възможност за изучаване устройството на електроавтомобили и хибриди, както и за диагностика на всички видове автомобили на съвременно технологично ниво. Обучението в него осигурява високо качество на професионалната подготовка на специалисти в областта на автомобилния транспорт.
Акцентът е поставен върху все по-широкото навлизане на електрическите превозни средства в съвременния живот, както и  повишаване на екологичните показатели на ДВГ в съответствие с европейските стандарти за вредни емисии.
 
 
Учебният център разполага със диагностични уреди, стендове и симулатори :

 • Високоволтов тренировъчен симулатор, работещ като реално превозно  средство

BMW i3, с видими и достъпни оригинални части и компоненти, с възможност за симулиране и диагностициране на грешки;
 Високоволтова симулаторна батерия на BMW, включваща модулен корпус и блок за управление с диагностична програма, даваща възможност за показване и измерване на клетъчните напрежения и температура за всеки модул;
   Един хибриден и един конвенционален автомобил BMW с бензинов двигател;
   Лек автомобил „Ауди“ А 4  със специализиран диагностичен уред;
  Уред за диагностика – кодочетец подходящ за работа на  PC или таблет - универсален;                                                                              
  Комплект четирикомпонентен газоаналазатор;
 3D стенд за регулиране геометрията на предния и заден мост на леки и лекотоварни автомобили;
  Специализирани подемници за автомобили;
 Комплект машини за електронен динамичен баланс на гумите на леки и лекотоварни автомобили;
  Станция за автомобилни климатици;
  Уред за регулиране на фарове.

  Диагностичните уреди ще намерят широко приложение в специфичната професионална подготовка на учениците от специалностите: „Автомобилна мехатроника“, “Автотранспортна техника”, „Електрообзавеждане на транспортна техника”, „Експлоатация на автомобилния транспорт” и „Електрически превозни средства“.
 Обучението в центъра гарантира усвояване на знания, умения и професионални компетентности, очаквани от бизнеса за успешната реализация на младите хора на реални работни места.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню