Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържаниетоСедмична програма - I-ви и II-и срок 2019/2020
              


График на учебното време за учебната 2019/2020 година   Дневен режим - разписание на часовете по теория и практика  - 2019/2020 г.
Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване 2019/2020 г.
Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити 2019/2020 г.Дати за провеждане на Държавни Изпити по Теория на професията и специалността 2019/2020 г.   График за провеждане на класни работи 2019/2020 г.


  График за консултации с учениците през II-ри учебен срок на учебната 2019/2020 г.

                     

  Правилник за вътрешния ред в общежитието

Назад към съдържанието