ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИКА - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:Седмично разписание - II-ри срок 2018/2019 г.Дневен режим - разписание на часовете по теория и учебна и лабораторна практика за 20018/20019 г.График на учебните седмици за учебната 2018/2019 г.График за провеждане на родителски срещи 2018/2019 г.График на изпитите в самостоятелна форма на обучение и след последния гимназиален клас

                                                              ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018/2019Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване 2018/2019 г.
Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити 2018/2019 г.Дати за провеждане на Държавни Изпити по Теория на професията и специалността 2018/2019 г.Списък на учебната литература по класове 2018/2019

- катедра "Общообразователна подготовка"                        
- катедра "Енергетика и общопрофесионална подготовка"
- катедра "Автомобилен транспорт"
                                   График за консултации с учениците през I-ви учебен срок на учебната 2018/2019 г.График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срок - 2018/2019 г.
Правилник за вътрешния ред в общежитието 2018/2019 г.СТИПЕНДИИ

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню