За ученика - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА > Документи


Седмична програма - I-ви срок 2017/2018 г.Дневен режим за учебната - 2017/2018 г.Разписание на часовете по учебна и лабораторна практика 2017/2018
График за провеждане на родителски срещи 2017/2018 г.Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване 2017/2018 г.
Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити 2017/2018 г.Дати за провеждане на Държавни Изпити по Теория на професията и специалността 2017/2018 г.
Списък на учебната литература по класове 2016/2017

- катедра "Общообразователна подготовка"                         
- катедра "Енергетика и общопрофесионална подготовка"
- катедра "Автомобилен транспорт"
                                     
График за консултации с учениците през I-ви учебен срок на учебната 2017/2018 г.
Правилник за вътрешния ред в общежитието 2017/2018 г.
Стипендии

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню