Дневна дуална форма - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2019

ДНЕВНА ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Прием и реализиране на обучение чрез работа, на реални работни места
(дуално обучение),  с водещи фирми от бранша !

ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ:

  P обучение, което се провежда на две места - в професионалната гимназия и във
                фирмата;
  P стипендии за учениците от 8, 9 и 10 клас;
  P възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за
                учениците от 11 и 12 клас по трудов договор;
  P обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
  P отлични кариерни перспективи на пазара на труда.



  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -



Ремонт на летателни апарати
525 090 5
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -



Газова техника
522 030 6
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години




Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автомобилна мехатроника
525 01
03
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника
525 0
1 01
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрообзавеждане на електрически превозни средства (ЕПС) за градски транспорт
522 0
1 07
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

  Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника
522 030 9
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

  Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
522 010 8
1 паралелка - 2
6 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню