ЕАТ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Автомобилния транспорт осигурява мобилност на хората, обслужва малкия бизнес
чрез превоз на суровини и стоки, затова от съществено значение е добрата организация
и управление. В сравнение с дгуре видове транпосрт той е най-използвания в света.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


               - планира,  организира,  контролира  и  извършва  безопасна  експлоатация  на
автотранспортна техника (товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др.);

               - участва  в  управлението  на  автотранспортното  предприятие   (изготвяне на
договори,  ценообразуване  на  стоки  и  услуги,  спецификация  и  оферти);

               - правилно води и съхранява необходимата документация;
               - осъществява комуникации с други фирми и институции, с клиенти и партньори;
               - проучва възможностите на пазара;
               - организира рекламната дейност на фирмата;
               - работи  с  техническата  и технологична документация, контролно-диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
               - организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите в екипа при
                 изпълнение на задачите.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:


              - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В.

  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:

               - Авторепаратура.Представяне на специалността:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню