Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Автомобилния транспорт осигурява мобилност на хората,
обслужва малкия бизнесч чрез превоз на суровини и стоки, затова от съществено значение е добрата организация
и управление.
В сравнение с другите видове транспорт той е най-използвания в света.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


          - планира,  организира,  контролира  и  извършва  безопасна  експлоатация  на

автотранспортна техника (товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др.);

          - участва  в  управлението  на  автотранспортното  предприятие   (изготвяне на

договори,  ценообразуване  на  стоки  и  услуги,  спецификация  и  оферти);

          - правилно води и съхранява необходимата документация;

          - осъществява комуникации с други фирми и институции, с клиенти и партньори;

          - проучва възможностите на пазара;

          - организира рекламната дейност на фирмата;

          - работи  с  техническата  и технологична документация, контролно-диагностична

апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;

          - организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите в екипа при
            изпълнение на задачите.


КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

             - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В.


  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:
              - Авторепаратура.Представяне на специалността:

Назад към съдържанието