Електрообзавеждане на ЕПС - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ


  
 
Електрическите превозни средства за градския транспорт са доминиращи при превоз на пътници в големите градове. Те запазват околната среда поради отсъствието на изгорели газове и вредни емисии. Високата надеждност, КПД и ниски нива на шум на електрическите превозни средства в градски транспорт, са гарантирани от приложените при производството им върхови технологии и иновативни инженерни решения.


                           
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

              - извършва  дейности  по  диагностика,  техническо  обслужване  и  ремонт  на електрически превозни средства за градския транспорт. автотранспортна техника;

              - планира,  организира  и  контролира  дейностите  по  определяне техническото състояние и ремонта на електротранспортна техника за градски транспорт (електробус, трамвай, тролейбус, мотриса за метро) машини, апаратура, табла, електронни блокове, силови и слаботокови вериги, електрозахранващи източници и зарядни станции;

              - работи  с  техническа  и  технологична документация, контролно-диагностична  апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;

              - осигурява безопасна експлоатация и сигурната работа на електротранспортна техника за градски транспорт;

              - организира,  разпределя,  контролира  и   съгласува  дейностите  в  екипа  при изпълнение на задачите.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


    Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:  

              - Свидетелство за професионална квалификация;

              - Свидетелство за управление на МПС категория В .


    Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню