Електр. превозни средства - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 
Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с ДВГ и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама - електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Конкуренцията нараства много бързо в две посоки - намаляване разхода на електроенергия и гориво. Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


  - организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно - диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател);
  - осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология;
  - контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на съпътстващи електрически агрегати до разрешената от конструктора интервенция;
  - извършва диагностика и контрол на техническото
състояние на механизми, системи и
агрегати на гореспоменатите превозни средства;
    - познава и работи със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

               - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В;

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню