Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В АВТОМОБИЛА"


  
Откритата през 2015 год. лаборатория по Електротехника и електроника е предназначена за провеждане на практическо обучение по предметите Основи на електротехниката, Електроника, Приложна електротехника и Електрически измервания, за всички специалности в ПГТЕ „Хенри Форд“.
  Оборудвана е с електротехнически и електронни компоненти и устройства, позволяващи на учениците сами да конструират електрически схеми, да наблюдават основните електротехнически закони и явления, да извършват самостоятелно измерване на електрически параметри и да тестват електрически вериги. Оборудването е доставено от реномираната фирма FEEDBACK.
  Тази лаборатория обслужва всички специалности в двете професионални направления – Транспорт и Енергетика и е гаранция за качеството на професионалната подготовка.

Назад към съдържанието