ЕТТ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА

Основата на професията са фундаменталните знания по теория и конструкция
на ДВГ и автомобила, електротехниката и електрониката.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


         - извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното
оборудване на двигателя на автомобила, използвайки съвременна апаратура;
          - организира и извършва техническо обслужване и ремонт на електрообзавеждането
и електронното оборудване на двигатели и автомобили;
           - работи  с  техническата  и  технологична  документация,  контролно-диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
            - организира,   разпределя,   контролира   и   съгласува  дейностите  в  екипа  при
изпълнение на задачите.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


      Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:


               - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В.

      Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:

               - Авторепаратура.Представяне на специалността:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню