Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ГАЗОВА ТЕХНИКА
(дуално обучение)

ПГТЕ“Хенри Форд“ и Овергаз са партньори по проект:
„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение
в българската образователна система“ 2015-2019 г.


   Целта на проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане на системата за дуално образование в България.              

ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

               - обучение, което се провежда на две места:  в професионалната  гимназия  и  в
компанията;

               - възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за
учениците от 11 и 12 клас по трудов договор;
               - стипендии за учениците от 9 и 10 клас;
               - обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
               - отлични кариерни перспективи на пазара на труда.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

               - изграждане  и  експлоатация  на  градските  газоразпределителни  мрежи  и
промишлени газови инсталации;
               - изграждане на сградни газови инсталации;
               - монтаж, ремонт и сервизно обслужване на газови уреди за бита, обществения
сектор и индустрията;
               - изграждане, ремонт и обслужване на отоплителни инсталации;

               - комуникативност и работа в екип.


Обучението се извършва по дуален учебен план.


ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В "ОВЕРГАЗ"

               - работа на реални работни места под ръководството на наставник;
               - възможност за реализация след завършване;
               - кариерно развитие в компанията;
               - трудов договор.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


               - изграждане и експлоатация на градските газоразпределителни мрежи и
                 промишлени газови инсталации;
               - изграждане на сградни газови инсталации;
               - монтаж, ремонт и сервизно обслужване на газови уреди за бита, обществения
                 сектор и индустрията;
               - изграждане, ремонт и обслужване на отоплителни инсталации;
               - комуникативност и работа в екип.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
              - професионална подготовка за успешно полагане на квалификационните изпити;
              - Свидетелство за професионална квалификация.

  Възможности за придобиване на:
              - образование във ВУЗ;
              - кариерно развитие в компанията "Овергаз".

Представяне на специалността:

Назад към съдържанието