Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ГАЗОВА ТЕХНИКА

Реализира екологичната стратегия на България,съобразно
стандартите за внедряване на съвременни газови технологии в ЕС.ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


                  - изграждане  и  експлоатация  на  градските  газоразпределителни  мрежи  и

промишлени газови инсталации;

                  - изграждане на сградни газови инсталации;
                  - монтаж, ремонт и сервизно обслужване на газови уреди за бита, обществения

сектор и индустрията;

                    - изграждане, ремонт и обслужване на отоплителни инсталации;
                    - комуникативност и работа в екип.

Обучението се извършва по модулен учебен план.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  
 Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
              - Свидетелство за професионална квалификация.

  
 Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:
              - машинист на котли с високо налягане ;
               - работа с агрегати за заваряване на полиетиленови тръби.

Представяне на специалността:

Назад към съдържанието