Газова техника - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ГАЗОВА ТЕХНИКА


Реализира екологичната стратегия на България,съобразно
стандартите за внедряване на съвременни газови технологии в ЕС.ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


                  - изграждане  и  експлоатация  на  градските  газоразпределителни  мрежи  и
промишлени газови инсталации;
                  - изграждане на сградни газови инсталации;
                  - монтаж, ремонт и сервизно обслужване на газови уреди за бита, обществения
сектор и индустрията;
                    - изграждане, ремонт и обслужване на отоплителни инсталации;
                    - комуникативност и работа в екип.

Обучението се извършва по модулен учебен план.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  
 Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

               - Свидетелство за професионална квалификация.

  
 Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:

               - машинист на котли с високо налягане ;
               - работа с агрегати за заваряване на полиетиленови тръби.


Видео клип с представяне на специалността:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню