Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

1960 1986 - Основател на училището и директор
инж. Минчо Димитров Пенчев
Той е роден на 9 юли 1926 год. в с. Геновци, Габровско. Средното си образование завършва в Механотехникума в гр.Габрово.  През 1946 год. се записва в Института за учители-специалисти. Работи 12 години като учител в Механотехникума в София (първото и най-старо професионално училище). Завършва задочно ВМЕИ София (сега Технически университет) през 1960 год. и същата година е назначен за директор на новооткрития Техникум по енергетика. На тази длъжност работи

до смъртта си. Присъдени са му най-високите трудови отличия за онова време   „Заслужил учител” и „Народен учител”. Той е и първият удостоен със званието „Герой на труда” от сферата на образованието. Формирането на екипа, преустройството на сградата, организацията на учебния процес, стават възможни благодарение на лидерските качества на инж. Минчо Пенчев, който успява да привлече интелигентни и високо квалифицирани учители. Той вдъхновява за работа и обединява усилията на преподаватели, ученици и родители за утвърждаване на новото училище като  водещо в професионалното образование в България.


1986 е годината в която прекъсва богатият житейски и професионален път
на основателя на училището инж. Минчо Димитров Пенчев.


На 19.01.1986 год. ученици и учители се прощават за последен път със своя директор
ерудиран специалист, търсещ винаги възможности за внедряване на най-новото в учебния процес, човек с голямо сърце, обичащ учениците, колегите си и живота!

Последните думи на инж. Минчо Пенчев, изречени на 18.01.1986 год. са:


„Отдадох годините и силите си на техникума
и мисля, че ще го оставя в надеждни ръце”


Назад към съдържанието