PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дуалното образование път към успешната  реализация!

  Вече повече от месец  учениците от 11 в клас на ПГТЕ „Хенри Форд“, специалност  „Автомобилна мехатроника“, провеждат  учебна практика на реални работни места. Те са  назначени на работа с трудов договор  в представителните сервизи на  пет водещи  автомобилни   фирми:

„София Франс Ауто“ АД
„Мото Пфое“ ЕООД
„СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ“ ЕАД
„Скания България“ ЕООД
„Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД

  Учениците са включени в проект: „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” - проект ДОМИНО, изпълняван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. При дуалната система на обучение в деня за учебна практика учениците работят седем часа като автомеханици в сервиз, под ръководството на наставници, а през останалите дни продължават обучението си в  ПГТЕ „Хенри Форд“.
 Тази система улеснява прехода училище
бизнес, повишава мотивацията на учениците за професионално усъвършенстване и позволява бързата им адаптация на пазара на труда.
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа
Меморандум за сътрудничество с ПГТЕ „Хенри Форд“


  В програмата Fast Tracking Success на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за първи път се включва и професионално средно училище – Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София.

 Директорът на учебното заведение инж. Таньо Стойчев и изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес подписаха на 4 април (сряда) Меморандум за сътрудничество, с който заявяват желание да установят тясно партньорство с фокус върху ускореното професионално изграждане на младите кадри, излизащи от гимназията. НКИЗ и ПГТЕ „Хенри Форд“ са готови да обединят усилията си като стратегически партньори, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри.
  Fast Tracking Success способства за ускорено професионално изграждане на младите специалисти чрез стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в държавните индустриални зони – осъществява двупосочна връзка между учебните заведения и бизнеса. Освен за да осигурява възможности на студентите, програмата е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.
  В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др.
  До момента „Национална компания индустриални зони“ е сключила меморандуми за сътрудничество с редица университети в страната. Сред тях са Софийският университет, УНСС, Нов български университет, Техническият и Лесотехническият университет в София, Висшето транспортно училище, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и др. Включването и на професионални гимназии сред партньорите по проекта бе предвидено като следващ етап в развитието му, тъй като голяма част от инвеститорите търсят специалисти, които не е нужно да са завършили университет.
ОТНОВО УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ


 Електротехническият факултет на Технически университет — Варна за трети пореден път на 30 март 2018 година посрещна средношколци от цялата страна за Националното състезание „Енергетиката и ние“ — Варна 2018 г. В състезанието взеха участие 108 ученици от 24 училища от градовете - Горна Оряховица, София, Габрово, Нова Загора, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Козлодуй, Казанлък, Русе, Девня, Севлиево, Шумен, Враца, Димитровград, Кнежа, Мадан и Варна.
  За поредна година възпитаниците от 11ж клас, специалност "ВЕИ" на нашето училище, се представиха блестящо. Идеята им за производството на биодизел от водорасли бе оценена високо и те  заеха престижното II-ро място в своята секция.

Имената на нашите призжори са : Иво Ивов Кирилов и Кристиян Красимиров ПавловОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

За отлично представяне в Националното състезание „Икономика на транспорта и енергетиката“,
на 29 март 2018 година, в зала Тържествена
на Университета за национално и световно стопанство София,
бяха наградени със сертификати учениците:


Емил   Ивайлов   Минков 12 а клас
Даниел   Каменов   Карачомаков
12 д клас
Стефан   Кирилов   Кирилов
12 д клас
Радослав   Руменов   Донински
12 ж клас
Илия   Владимиров   Сотиров
12 ж клас


  С решение на Академичния съвет на Университета резултатите от състезанието се признават с оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсни изпити за кандидатстване в поднаправление „Икономика и инфраструктура“ на УНСС за учебната 2017/2018 година.  
ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД" С ДИПЛОМ ЗА ПРИНОС В СФЕРАТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ  На 26 март в Интер Експо Център се проведе церемонията по връчване на годишните награди за принос в сферата на електрическата мобилност в България. ПГТЕ „Хенри Форд“ е наградена с „Диплом за принос“ като участник в образователния модел на Националната браншова организация за електрическа мобилност ИКЕМ.
  Отличието е връчено за разкриване на нови паралелки по специалностите „Електрически превозни средства“ и „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт“.

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

На 7 март 2018г. бе подписан договор за сътрудничество между  Висше  транспортно  училище  „Т. Каблешков“ и Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - София. На тържествената церемония по подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев и деканът на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“  проф. д-р инж. Георги Павлов.  ПГТЕ "Хенри Форд" бе представлявана от директора инж. Таньо Стойчев.

 Основен предмет на подписания договор е сътрудничество в областта на учебната дейност и практическото обучение на обучаемите в двете образователни институции, както и организирането и провеждането на съвместни семинари, курсове, дни на отворените врати и други.
КМЕТ И МИНИСТРИ ОБСЪДИХА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


  Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе работна среща във връзка с темата за развитието на дуалното образование с министъра на образованието Красимир Вълчев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на икономиката Емил Караниколов, инж.Таня Михайлова, зам.-министър на образованието, както и Петя Евтимова, ръководител на проект "Домино" и директора на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев.
  На срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред развитието на професионалното образование, основно свързани с обучението чрез работа, което осигурява квалифицирани кадри и възможности много млади хора да намерят своята професия и да се реализират по-бързо. Дуалното образование съчетава ученето и професионалните умения в съответствие с реалните нужди от професионални кадри в бизнеса. Недостигът на такива в последните години е все по-голям.
 Кметът Фандъкова посочи, че много важен е диалогът между образованието, институциите и бизнеса и работодателските организации. Училището трябва да се съобрази с това какво е необходимо на пазара на труда. Професионалната гимназия "Хенри Форд", която е най-голямата за подготовка на кадри в областта на енергетиката и транспорта, е добър пример за подготовката и за реализацията на професионални кадри.
 Професионалното образование дава предимства в развитието на учениците, прави ги по-мотивирани при избора на професия", посочиха от министерство на образованието. Министър Петков съобщи, че се подготвят промени на Наредба 6. Сформирана е Междуведомствена работна група, в която участват представители на Министерство на образованието, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, представители на парламентарни комисии, както и директори на професионални гимназии с цел изготвяне на предложения за промени във връзка с дуалното образование – в нормативната база и по конкретно в Закона за професионално образование и обучение, Кодекса на труда и Законът за здравното осигуряване.
В Професионална гимназия "Хенри Форд" в момента се обучават ученици не само по дуална форма, но и такива в 11. и 12. клас, които вече работят по специалностите Газова техника, Топлотехника, Автомобилна мехатроника и електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт.
ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В КАТЕДРА "ЕНЕРГЕТИКА" НА
ПГТЕ „Хенри Форд“ - СОФИЯ
„Добрите педагогически практики изграждат добри професионалисти“

 
  
На  27.02.2018 г. от 13,00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се проведе открита педагогическа практика с директори и учители по професионална подготовка на тема „Анализ на работата на действаща инсталация с използване на котел на биомаса“. Урокът се проведе в кабинета по „Котли на биомаса“ на Центъра по Възобновяеми енергийни източници на ПГТЕ „Хенри Форд“. Гости на събитието бяха д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО – София-град, Светла Димитрова - Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, инж. Златка Иванова - Старши експерт Професионално образование и обучение, инж. Таньо Стойчев – Директор на гимназията, зам.директорите инж. Мария  Пейчева и инж. Радка Русева и учители.
 Откритата практика споделя училищен опит, доказал добри резултати при формиране на професионални компетентности и мотивиране на учениците за професионална реализация.
 В урока учениците от 12ж клас със специалност „Възобновяеми енергийни източници“, под ръководството на Старши учител инж. Снежана Малинова, работиха в екип и демонстрираха знания и практически  умения за анализ работата на действащата инсталация в кабинета. При изпълнението на практическите задания те използваха най-съвременни специализирани инструменти и уреди за диагностика и контрол на параметрите за опазване на околната среда. Интерактивните методи на организация на урока създадоха спокойна и творческа атмосфера за развиване на познавателни интереси и техническо мислене на учениците. Представените резултати от диагностиката показаха не само отлични презентационни умения, но и умения за работа с компютърни програми.
Експертите на РУО София-град високо оцениха постигнатите резултати от ученето  и изразиха своята увереност, че споделянето на подобни практики са пътят към устойчиво повишаване качеството на професионалното образование.


ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ


 Интервю по Канал 3 с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев , министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, ръководителя на швейцаро-българския проект "Домино" за дуално образование, директора и ученици от 12 клас на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София
"
УЧИ, ЗА ДА РАБОТИШ!"
диспут с участието на инж. Таньо Стойчев
директор на ПГТЕ "Хенри форд"

В предаването "Плюс това" по БНТ 1,  се обсъждаха възможностите, които дава
дуалното обучение за професионална реализация на учениците.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню