ОБЯВИ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА

„ХЕНРИ ФОРД" - СОФИЯ,

ОРГАНИЗИРА повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи употребявани металообработващи машини с отпаднала необходимост, както следва:
   Търгът ще се проведе на 22.11.2017 г. от 9.00 ч., в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ - София, ул. „Хайдут Сидер“  № 8, дирекцията в учебен корпус ет. 2.
   В търга могат да участват всички физически или юридически лица, подали заявления в законоустановения срок, в деловодството на ПГТЕ „Хенри Форд“.
  Депозитът за участие в търга, в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещта, се внася в срок до 21.11.2017 г. по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:

                   БАНКА СИБАНК София,
                   IBAN BG64BUIB98883156181901
                   BIC BUIBBGSF

Тръжна документация може да бъде получена всеки работен ден от
10.11 до 21.11.2017г., от 08.00 до 16.00 ч., в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“, в дирекцията, учебен корпус, ет. 2.

Оглед на вещите може да бъде извършен в едноседмичен срок след публикуване на обявата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 21.11.2017 г., в дирекцията на гимназията.
    
    
За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.

свали обявата

 Механик
- бояджия

 Порше София Изток - специализиран сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобили Фолксваген, търси да назначи служител на позицията Механик бояджия.


Задачи и цели на длъжността
:

 Заемащият длъжността отговаря за компетентното изпълнение на възложените му задачи във връзка с извършването на ремонтно - бояджийски работи и въвеждането в изправност на автомобили и удовлетворяване в оптимална степен изискванията на клиентите.

Конкретни задачи на заемащия длъжността:

 - проверка на общото състояние на превозното средство, констатиране и документиране на установените недостатъци;
 - извършва шлайфане, китосване и полиране на автомобилите;
- подготвя разтвори за боядисване, отговарящи на изискванията на различните качествени показатели;
- бързо и извършено в съответствие с изискванията въвеждане в изправност на автомобилите съгласно работното задание;
 - правилно прилагане и използване на цялата налична информация за методите за ремонт и проверка;
 - изпълнение изцяло, в срок и компетентно на съответните позиции от поръчката за ремонт.

свали цялата обява


АВТОМОНТЬОР ЗА СЕРВИЗ


Фирмената група на Балкан Стар се фокусира върху възможностите за клиента да открие всичко на едно място – пълно решение за мобилността. Това, което групата предлага, е базирано на опита всеобхватно решение и отговор на всички автомобилни въпроси – от продажбата и следпродажбеното обслужване през финансирането до обратното изкупуване на употребяваните автомобили. Марките автомобили, които представлява са Мицубиши, Джийп, Рено и Дачия.


Ние търсим да назначим:

АВТОМОНТЬОР ЗА СЕРВИЗ "МИЦУБИШИ"


Основните задължения ще включват бърз и качествен ремонт, работа с преносими електрически инструменти в съответствие с указанията и изискванията на Мицубиши (леки автомобили).

Подходящите специалисти:

   • Задължително притежават диплома за завършено техническо/електротехническо
     образование с автомобилна насоченост
   • Са активни шофьори с валидна шофьорска книжка
   • Умеят да работят в екип

Предимствата за Вас:

   • Ще работите на трудов договор при 5-дневна работна седмица, от 8.30ч до 17.30ч с пълно осигуряване и 25-дневен платен годишен отпуск
  • Ще имате ежедневен досег с едни от най-популярните и желани марки автомобили в света
   • Ще бъдете обучавани, според стандартите на Мицубиши Мотърс
   • Ще работите в малък екип от професионалисти в своята област


Ако предложението провокира интереса Ви, изпратете Вашата автобиография на БЪЛГАРСКИ език до 25.06.2017г. на адрес: anna.stoyanova@ms-corp.eu , като посочите референтния номер (M_Mits_0517) на позицията, за която кандидатствате и актуални данни за контакт!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

Продължават обучителните курсове за инсталатори на съоръжения от ВЕИ


 Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“ – София организира обучителни курсове за инсталатори на съоръжения от ВЕИ. Те са част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, а учебните програми са разработени в рамките на проект BUS EnerPro „Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти“.


Квалификационните курсове, с продължителност 60 учебни часа в групи до 15 човека, са следните:


         - „Климатизация, вентилация и отопление“
         -  „Котли и инсталации за биомаса“   
         - „Хибридни топлинни системи“  
         - „Фотоволтаични инсталации”
         - „Слънчеви топлинни инсталации”
         - „Термопомпени инсталации"
         - „Миниветрени съоръжения и инсталации"


 Цени и условия:
     - за 1 участник в 1 курс от 60 учебни часа 150 лв.;
     - при участие в повече от 1 курс
обучителният период ще бъде по-кратък, а цената - по-ниска
       
(по договаряне);
     - за групи над 15 човека преференциални цени (по договаряне);


 Е-mail за регистрация:
        
katedra_energetika@abv.bg
         
 Тел.:

         0896 890 532      0887 771 812

 Необходима информация за регистрация на кандидата:
   - Име, презиме, фамилия;
   - Завършена степен на образование: висше, средно техническо, средно по професията или специалността;
   - Курсът (курсовете), за които кандидатства;
   - Телефон за връзка с кандидата.

 За повече информация следете интернет страниците на:
Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“:
http://www.pgtehford.com/
Проект Build Up Skills EnerPro:
http://www.busenerpro.com/105910951077107310851080-10871088108610751088107210841080.html


Обучителни курсове
за инсталатори на съоръжения от ВЕИ


 Фирма Инжконсулт ЕООД е специализирана в продажбата и сервиза на земекопни, строителни и минни машини. С дългогодишно присъствие на пазара, изграден имидж и екип от позитивни личности, вярваме, че сме от най-добрите места за работа и най-коректните работодатели в бранша. Във връзка с разрастването на дейността търсим за своя офис в София динамичен професионалист за длъжността:


Сервизен специалист строителна и минна техника


ОТГОВОРНОСТИ

         - Извършва диагностика, сервиз и ремонт на минна и строителна, земекопна, пробивна и товарачна техника (верижни и колесни багери,
           челни товарачи, телескопични товарачи, булдозери, грейдери и друга специализирана техника);
         - Отговаря за ефективното и качествено извършване на ремонтните дейности;
         - Предоставя компетентна техническа информация;
         - Придвижва документи между офиса и клиентите;
         - Инструктира и обучава клиентите при пуск на нови машини.

ИЗИСКВАНИЯ

         - Да притежава енергичност, амбициозност и желание за развитие;
         - Технически насочена личност;
         - Средно професионално техническо образование ПГТЕ „Хенри Форд“, специалност „Автотранспортна техника“ или „Автомобилна
           мехатроника“;
         - Познания в областта на електротехниката, хидравликата, пневматиката, КИП и автоматика и ДВГ ще се счита за предимство;
         - Компютърна грамотност;
         - Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
         - Активен шофьор кат.В

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА

         - Възможност за професионално развитие,вътрешни обучения (вкл.  при производителите) и повишаване на квалификацията;
         - Работа в екип от високо мотивирани професионалисти, в приятелска работна среда;
         - Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.


Ако описаната позиция отговаря на Вашите професионални интереси, изпратете автобиография и актуална снимка.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте доброволно, ще бъдат използвани само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура за работа.

Повече за Инжконсулт ЕООД може да намерите на http://ingconsult.biz


Месторабота: София/ България

За контакти:

Инжконсулт ЕООД
София 1839, България
Бул. „Ботевградско шосе“ 272
Моб. +359/889 994 443
Тел. +359/2 443 34 41
Факс. +359/2 843 03 10
e-mail: i.markov@ingconsult.biz
www.ingconsult.biz


Поздрави,

Ивайло Марков
Регионален сервизен мениджър
Инжконсулт ЕООД
София 1839, България
Бул. „Ботевградско шосе“ 272
Моб. +359/889 994 443
Тел. +359/2 443 34 41
Факс. +359/2 843 03 10
e-mail: i.markov@ingconsult.biz
www.ingconsult.biz

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню