ОБЯВИ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ОБЯВА
за прием на ученици в общежитието на ПГТЕ "Хенри Форд”, ул ”Хайдут Сидер” № 8
/последната спирка на трамвай № 3/


  За учебната 2019/2020 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.

  
Необходими документи:
           
            
1. Заявление до Директора на ПГТЕ ”Хенри Форд” /по образец/ - свали заявлението

            2. Удостоверения за дохода на двамата родители за 6-месечен период,
                
/от 01 февруари до З1 юли включително/. В случай, че родителите са безработни,
               
представят служебни бележки от Бюрото по труда в съответното населено място.

            3. Служебна бележка от съответното училище, че е записан(а) като ученик(чка) за учебната
               
2019/2020 год,

            5. Служебна бележка за брат/сестра под 18 год, от съответното училище

            6. Учениците без родител представят още:
                    -
копие от смъртен акт на починалия родител;
                    -
нотариално заверена декларация от живия родител, че няма последващ брак.

  
Документите се приемат в дирекцията на гимназията до 30.08.2019 г.

  
Първо класиране: 02-05.09.2019 г.
  
  
Обявяване на резултатите: 09.09.2019 г.

  
Настаняване: 12-16.09.2019 г.
 

  
Обявяване на свободни места: 17.09.2019 г.

  Подаване на документи за второ класиране: 18.09.2019 г.

  
Обявяване на резултатите: 19.09.2019 г.

 Настаняване: 20-27.09.2019 г.

 
Настаняването в общежитието се извършва само в присъствие на родител или настойник, който задължително представя нотариално заверено пълномощно.

  При наличие на свободни места настаняване се извършва и по време на учебната година.

 
Общежитието разполага с денонощна охрана, учебни зали, кухненски офиси, парно отопление, топла вода. В него работят квалифицирани педагози.

  За информация тел.: 02/822 10 65, 02/822 10 66 - секретар
                                 02/822 00 23 - възпитатели
                                 0879690007 - главен възпитател


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню