Център Тойота - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: " Изграждане на учебно-технически център "Тойота""


Съвместен проект с "Тойота Мотор Европа" и "Тойота Балканс"


   Изграден мултимедиен кабинет и зала за компютърно обучение по специалността, базирано на автомобили "Тойота".

   Учебно-информационният център е едно добро начало за сближаване между водещите технологии и образованието.
   Повишаване на качеството и ефективността на професионалното възпитание и обучение чрез изучаване на съвременните технологии в областта на автомобилната електроника и конструкцията на двигатели и автомобили.
   Приобщаване на учениците към ценностите на Тойота и повишаване мотивацията им за изучаване на японски език икултура.
   Създаване на максималмо благоприятно условия за специализирано обучение на учениците по фирмените тейнологии "Тойота".
   Повишаване мотивацията на учениците за личностно и професионално усъвършенстване в процеса на обучение и подготовка за успешна професионална реализация.


снимки от проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню