Какво още не знаем за автомобила - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: 2011-1-BG1-LEO01-04732 КАКВО ОЩЕ (НЕ) ЗНАЕМ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ? – турският опит в подготовката на кадри в автомобилния бранш –
път към повишаване професионалните компетенции на ученици от
Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"   През учебната 2011/2012 год. ПГТЕ „Хенри Форд” ще реализира проект по програма "Леонардо да Винчи"  дейност мобилност - „КАКВО ОЩЕ (НЕ) ЗНАЕМ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ? – турският опит в подготовката на кадри в автомобилния бранш – път към повишаване професионалните компетенции на ученици от Професионална гимназия по транспорт и енергетика «Хенри Форд»

   Участници: 10 ученика - 5 от специалност „Автотранспортна техника” и 5 от специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника” (11а,б,г,ж,з) и един преподавател.


   Цели на проекта:
   - Обогатяване на знанията и уменията на учениците за устройството, принципа на действие, поддръжката и тестването на елементи на различни марки автомобили (FIAT, MERCEDES и VOLKSWAGEN);
   - Придобиване на практически умения в областта на електрическите измервания със съвременна апаратура на електрически вериги в автомобила;
   - Повишаване на мотивацията за учене, личностното и професионално развитие на бенефициентите;
   - Усъвършенстване на езиковите компетенции по английски език и умения за професионална комуникация;
   - Обогатяване на културните познания и мирогледа на бенефициентите.


Партньор по проекта и място за провеждане на мобилността:
Професионално училище "Sisli Endustri Meslek Lisesi "- Истанбул.


   Продължителност на мобилността: 01.04.2012 г. до 14.04.2012 г.

   Сертифициране:
     - сертификат за завършен курс по английски език;
     - документ Europass Мобилност;
     - сертификат от „Sisli Endustri Meslek Lisesi” за проведеното обучение;
     - удостоверение за участие в мобилността по програма "Леонардо да Винчи"от ПГТЕ „Хенри Форд”.

   Проведеното обучение ще се зачете за производствена практика за 11 клас и оценката ще  се нанесе в бележника, дневника и личния картон на съответния ученик.


информация за проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню