Немският опит в професионалното образование - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: 2009-1-BG1-LEO03-01865 „Немският опит в професионалното образование и обучение – път към утвърждаване на европейските стандарти в ПГТЕ „Хенри Форд” Организацията партньор  на ПГТЕ „Хенри Форд” е учебен център Виталис, Германия, която работи от 1997 в рамките на европейската програма Леонардо да Винчи.  Виталис  работи с различни институции и училища за професионално обучение и има добри контакти с лайпцигската индустриално-занаятчийска камара.
Проектът е насочен към  усъвършенстване на професионалните познания и умения на педагогическите кадри от ПГТЕ „Хенри Форд”, което от своя страна ще рефлектира върху качеството на подготовката на специалисти и съответно ще ги направи в бъдеще по-компетентни и атрактивни на европейския пазар на труда. Предвидено е да се видят различни, реално действащи системи на обучение, да се обменят добри практики в областта на професионалното обучение, запознаване с иновации в областта на информационните технологии. Нуждите на проекта са насочени и към начините на сертифициране на завършилите професионално обучение по Европейски стандарти. Не на последно място - създаване на професионални контакти и осъществяването на партньорства в областите на автомобилостроенето и енергетиката.


Мобилността ще се проведе в Германия – Лайпциг в продължение на две седмици -
от 28.03.2010 до 09.04.2010 год.

резултати от проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню