Обучение за възрастни - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

   Проект: BG2004/006-070.01.01.03. "Продължаващо професионално обучение за възрастни (безработни и временно заети) чрез внедряване на интегрирана компютъризирана лаборатория по хладилна, климатична, вентилационна и топлинна техника за теоретична и практическа подготовка"От 1 декември 2006 г. в ПГТЕ " Хенри Форд" стартира проект
по програма на МТСП BG2004/006-070.01.01.

"Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни"


Този проект се финансира от Европейския съюз и Република България


"Изявление за отговорността":

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от ПГТЕ "Хенри Форд" и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз".


повече за проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню