Синьо гориво - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: „СИНЬОТО ГОРИВО – СИМВОЛ НА ЕДНО ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО!”
(център за обучение на газови техници)


От 01.11.2008 г. в ПГТЕ " Хенри Форд" стартира проект от

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


   ПГТЕ „Хенри Форд”, ползвайки своя кадрови потенциал, разполага с възможности да постигне целите на проекта в парньорство с „Овергаз Инк. ” АД.


   Приносът на партньора се изразява във финансиране на следните дейности:
   - Изграждане и въвеждане в експлоатация  на захранващо газопроводно отклонение и газова инсталация;
   -
Доставка  и  монтиране на  газови уреди  и съоръжения;
   - Осигуряване  на  наставници за всяко работно място;
   ПГТЕ „Х. Форд” активно участва и във всички инициативи на ОВЕРГАЗ, целящи формирането и развитието на кадри  от ново поколение, успешно реализиращи се в газовата индустрия.
   Ежегодно Овергаз осигурява провеждането на производствената практика, предвидена по учебния план на специалността „Газова техника”. Като продължение на тази добра практика е сключен и едногодишен  договор за практическо обучение за целите и на този проект.
   От 4 февруари 2009 г. започна провеждането на производствена практика на учениците от 12 клас.


снимки от проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню