Светът принадлежи на най-добрите - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: BG051РО/001/07/3.3-01/83 "Светът принадлежи на най-добрите -
на производствена практика в Овергаз!"
От 17.06.2008 г. в ПГТЕ " Хенри Форд" стартира проект по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" BG051РО001/07/3.3-01

"Разработване на механизми за училищни и студентски практики"
Европейски Социален Фонд 2007-2013 г.
Република Българияповече за проекта

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню