ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
И ИЗБОР
НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА ПГТЕ ”ХЕНРИ ФОРД ” - ГР. СОФИЯ“03.12.2018 г. - Договор за доставка на нетна електрическа енергия


27.11.2018 г. - Покана за сключване на договор


09.11.2018
г. - Протокол за работата на комисията


05.11.2018 г. - Информация за удължаване на срока за получаване на оферти


25.10.2018 г. - Информация за публикуваната обществена поръчка

25.10
.2018 г. - Обява

25.10.2018 г. - Документация и указание за участие

25.10.2018 г. - Образци

25.10.2018 г - Проектодоговор

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Ремонт на учебна лаборатория по електрически автомобили
и класна стая към нея
в лабораторен корпус
на ПГТЕ "Хенри Форд" - гр. София09.01.2018
г. - Договор за изпълнение на СМР

03.01
.2017 г. - Протокол за работата на комисията

04.12.2017 г. - Информация за публикуваната обществена поръчка

04.12.2017 г. - Обява

04.12.2017 г. - Документация и указание за участие

04.12.2017 г. - Образци

04.12.2017 г. - Проектодоговор СМР

04.12.2017г. - Количествено-стойностна сметка - Образец № 8.1

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  специализирано оборудване за учебен автодиагностичен център  в ПГТЕ „хенри форд“, гр. София  по проект
„Учебен център по автомобилна диагностика“09.11.2017  Договор


31.10.2017г. Протокол за работата на комисията

19.10.2017 г. Обява №2

19.10.2017 г. Документация и указания

19.10.2017 г.
Образци

19.10.2017 г.  Проектодоговор

19.10.2017 г.  Техническа спецификация

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  специализирано оборудване за учебен автодиагностичен център  в ПГТЕ „хенри форд“, гр. София  по проект
„Учебен център по автомобилна диагностика“18.10.2017 г. Съобщение за прекратяване на поръчката

17.10.2017 г.  Протокол за работата на комисията

02
.10.2017 г.     Обява

0
2.10.2017 г.     Документация и указания

Образци
0
2.10.2017 г.     .doc  .docx

Проектодоговор
0
2.10.2017 г.    .doc    .docx

02.10.2017
г.  Техническа спецификация

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Текущ ремонт на учебни лаборатории в учебно-производствен корпус на сградата на ПГТЕ "Хенри Форд" - гр. София


24.11.2017 г.  Анекс към договор

27.12.2016
г.   Договор

27.12.2016
г.     Протокол от заседание на Комисията за разглеждане, оценяване
и класиране на участниците в обществената поръчка


14.12.2016
г.     Разяснение във връзка с обявената
процедура - отговор на въпрос


0
8.12.2016 г.     Обява

08.12.2016 г.     Документация

Образци
08.12.2016 г.     .doc
 .docx

Проектодоговор
08.12.2016 г.
   .doc    .docx

Количествено-стойностна сметка
08.12.2016 г.     .xls    .xlsx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставка на оборудване за УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София”


12.11.2015 г.   Договор

05.11.2015 г.   "Протокол от заседание на
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране
"


Документи за участие:
2
3.10.2015 г.    заглавна страница;    документи

Обява за обществена поръчка:
2
3.10.2015 г.    "Публична покана"

На вниманието на всички заинтересовани


 Уведомяваме участниците в търга "Ремонт на санитарни възли и вертикални щрангове в общежитието на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София", че офертите ще бъдат отворени на 28.08.2015 (петък) от 10:30 ч. в Дирекцията на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд".

Директор: П.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонт на санитарни възли и вертикални щрангове в общежитието на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София”


0
2.09.2015 г.   Договор

3
1.08.2015 г. "Протокол от заседание на
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране"


Документи за участие:
18.08.2015 г.  заглавна страница
;   документи

Обява за обществена поръчка:
18.08.2015 г. "Публична покана"
На вниманието на всички заинтересовани


 Във връзка с поканата за избор на изпълнител за : „Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ „Хенри Форд“ - гр. София“ ‚ възложителят не изисква гаранция за участие и гаранция за изпълнение.

Директор:  инж. Таньо Стойчев

На вниманието на всички заинтересовани

 Уведомяваме участниците в търга "Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ  "Хенри Форд", гр. София", че офертите ще бъдат отворени на 14.08.2015 (петък) от 10:30 ч. в Дирекцията на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд".

Директор: П.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ  "Хенри Форд", гр. София”


17.08.2015 г. "Протокол от заседание на
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране"


Документи за участие:

04.08.2015 г.:  заглавна страница;   документи

Обява за обществена поръчка:


04.08.2015 г. "Публична покана"
03.08.2015 г. "Съобщение за информация"


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню