Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
  ПРОФЕСИЯ  „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА“

 Електронът, тази много малка, но най-бърза частица дава името и определя същността на специалността. Намиращ се във вакуум, твърдо тяло, течност или газ и управляван, той върши чудеса. Електронна апаратура обслужва всички сфери на живота ни.
 "Как работят радиото, телевизорът, компютърът, мобилният телефон и много други устройства?" - отговор дават специалните предмети, изучавани в специалността.

НЕОБХОДИМИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

  За да изпълнява качествено трудовите дейности, техникът на електронна техника трябва да е дисциплиниран, да има чувство за лична и колективна отговорност, да притежава технически способности, търпение и устойчивост на вниманието. Той трябва да е съобразителен, да проявява гъвкавост и комбинативност, сръчност, прецизност, способност за аналитично и прогностично мислене.
 Работата на техника на електронна техника е свързана с използване на техническа документация, универсална и специализирана измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжения, материали, инструменти и приспособления за механичен и електромонтаж и демонтаж.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 След придобиване на трета  степен  на  професионална  квалификация по професията „Техник на електронна техника", обучавания трябва да придобие следните умения:
  • познава видовете материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
  • познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;
  • познава  основните  експлоатационни  параметри  и  характеристики  на  електронните  устройства  и прилага методи за тяхното измерване;
  • подготвя, настройва и управлява работата на електронни устройства;
  • изпълнява дейности по монтаж, ремонт и експлоатация;
  • разчита и използва електронни схеми и технологични карти за монтаж;
  • познава методиката за търсене на информация в справочна и каталожна литература, както и чрез ресурсите на Интернет.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
 
  Работа като специалисти за техническо обслужване и   монтаж във всички предприятия и фирми за производство и експлоатация на   електронни апаратури и съоръжения
 
 
 Продължаване на обучението във ВУЗ
Назад към съдържанието