Дневна стандартна форма - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2019

ДНЕВНА СТАНДАРТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕСпециалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -Автомобилна мехатроника
525 010 3
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника
525 010 1
1 паралелки - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрообзавеждане на транспортна техника
522 010 6
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрически превозни средства
525 010 4
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Експлоатация на автомобилния транспорт
840 070 1
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Възобновяеми енергийни източници
522 030 8
0,5 паралелка - 13 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню