Стипендии 2018_2019 - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE

СТИПЕНДИИ 2018/2019 - II срокЗаповед № РД 16(1)/411 от 14.03.2019 г. - утвърждаване на видовете списъци за получаване на стипендии


Заповед № РД 16(1)/412 от 14.03.2019 г. - стипендии за успех, социални, деца без родител, ТЕЛК

Заповед № РД 16(1)/413 от 14.03.2019 г. -  еднократни стипендии

Заповед № РД 16(1)/
414 от 14.03.2019g. - стипендии дуално обучение, професии с очакван недостиг на специалисти


Заповед № РД 16(2)/
383 от 20.02.2019 г. за утвърждаване условията за получаване на стипендии

           - Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след
             
завършено основно образование

           - Критерии и показатели за ДОПУСКАНЕ на  учениците за получаване на месечни стипендии

           - Критерии и показатели за КЛАСИРАНЕ на  учениците за получаване на месечни стипендии

           - Необходими документи за кандидатстване за месечни стипендии 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню