Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
ТОПЛОТЕХНИКА
отоплителна, климатична и вентилационна техника
(дуално обучение)

   

Интегрирана специалност, която обединява няколко специалности  и осигурява синхронизиране на Европейските стандарти с изискванията на бизнеса и пазара на труда.

   ПГТЕ „Хенри Форд“ и водещи фирми от сектор „Топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“ са партньори по проект :

„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение
в българската образователна система“


   Целта на проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане
на системата за дуално образование в България.


ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

             - обучение, което се провежда на две места:  в професионалната гимназия и във
фирмите партньори;
             - възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за учениците от 11 и 12 клас, по трудов договор;
             - стипендии за учениците от 9 и 10 клас;
             - обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
             - отлични кариерни перспективи на пазара на труда.


Обучението се извършва по дуален учебен план.    Практическото обучение във фирмите:

„Климаком Инженеринг“ ООД, „Топсистем“ ЕООД, „Булклима“ ЕООД
„Кондекс“ ЕООД, „Тангра - АВ“ООД, ,, Джи и Ей“ ЕООД, „ И + И 91“ ООД,
„Нексас“ ЕООД, „Тюлипс“ ООД


     осигурява:

             - работа на реални работни места под ръководството на наставник;
             - възможност за реализация след завършване;
             - кариерно развитие във фирмите;
             - трудов договор.
Назад към съдържанието