Топлотехника (дуално) - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ТОПЛОТЕХНИКА
отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника -
(дуално обучение)

   

Интегрирана специалност, която обединява няколко специалности  и осигурява синхронизиране на Европейските стандарти с изискванията на бизнеса и пазара на труда.

ПГТЕ „Хенри Форд“ и водещи фирми от сектор „Топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“ са партньори по проект :


„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение
в българската образователна система“


Целта на проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане
на системата за дуално образование в България.
ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


              - обучение, което се провежда на две места:  в професионалната гимназия и във

фирмите партньори;

              - възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за учениците от 11 и 12 клас, по трудов договор;

              - стипендии за учениците от 9 и 10 клас;
              - обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
              - отлични кариерни перспективи на пазара на труда.


Обучението се извършва по дуален учебен план.
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИРМИТЕ:


„Климаком Инженеринг“ ООД, „Топсистем“ ЕООД, „Булклима“ ЕООД
„Кондекс“ ЕООД, „Тангра - АВ“ООД, ,, Джи и Ей“ ЕООД, „ И + И 91“ ООД,
„Нексас“ ЕООД, „Тюлипс“ ООД

      осигурява:

              - работа на реални работни места под ръководството на наставник;
              - възможност за реализация след завършване;
              - кариерно развитие във фирмите;
              - трудов договор.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню