Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ВЕИ"
с 4 специализирани лаборатории


   
За нас Център ВЕИ е сбъдната мечта, резултат от усилията, труда и професионализма на екипа на гимназията, МОН и фирмите партньори в областта на „зелената“ енергия:
         ClimaCom Engineering Ltd MITSUBISHI ELECTRIC
         Евродизайн ООД
         ХЕС България ООД
   Новият център, с възможностите си за модерно професионално обучение, е доказателство за успеха на доброто партньорство.
   Центърът позволява провеждане на съвременно обучение по модулите от учебния план на специалността ВЕИ. Той включва кабинети, работилници и лаборатории с действащи инсталации, използващи зелената енергия:
   В лабораторията за производство на електрическа енергия от ВЕИ са монтирани ветрогенератор с малка мощност и автономна фотоволтаична система с тенденция за свързването им в хибридна инсталация.
   
Котелът на пелети и отоплителната инсталация  в лаборатория Биомаса от растителен произход позволяват монтаж, обслужване и диагностика. Използвани са варианти на отоплителни тела, различни видове тръби, изнесени са съоръжения, за да се наблюдава работата им с учебна цел.
   
На партньорите от ХЕС България дължим свързването на тази инсталация в хибридна система с учебен стенд на соларна отоплителна инсталация, едно интересно решение, позволяващо различни лабораторни изследвания.
   В лаборатория Слънчеви отоплителни инсталации са демонстрирани  възможности за използване енергията от слънцето с  различни по вид соларни колектори и бойлери.
   Инсталациите са изпълнени да могат да работят, с учебна цел, самостоятелно или в хибридна система с термопомпата и позволяващи да се правят измервания  за установяване на  енргийна ефективност.
   В лаборатория Термопомпени инсталации е най-новият модел на термопомпа «Екодан», предлагаща много възможности за работа в различни режими:  конвенционално  отопление, подово отопление през зимата и охлаждане през лятото, БГВ.
   
  Обслужването на всички инсталации изисква умения за анализ, настройка, диагностициране и самостоятелно вземане на решения, което формира високи професионални компетенции в учениците, развива тяхната креативност и е гаранция за качество на професионалното обучение.

Назад към съдържанието