Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА
(дуално обучение)

  ПГТЕ “Хенри Форд“ и девет водещи компании от автомобилния бранш:


   - „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД (официален вносител на VW, Porshe и AUDI за България);
   - „Мото Пфое“ ЕООД
(официален вносител на FORD, Jaguar и Volvo за България);
   - „Турботракс България „ ЕООД
(официален вносител на DAF);

  - „Балкан  Стар  Аутомотив“  ЕООД  и  „Балкан  Стар  Ритейл“  ООД   ( официални    
    представители на Mercedes за България );
   - „София Франс Ауто“ ЕООД (официален вносител на Peugeot);
   - „Ауто Франс 3000“ ЕООД
(официален представител на  Renault и Dacia);
   - „Скания България“ ЕООД,
   - „София Мото Трейд“ ООД,
   - „Рено Нисан България“ ЕАД
(официален представител на
Renault и Nissan);


 са партньори по проект:


„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение
в българската образователна система“ 2015-2019 г
.


  Целта на проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане на системата за дуално образование в България.

ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

- обучение, което се провежда на две места:в професионалната гимназия и в сервиз на  компанията;
- възнаграждение в размер на мин. 90% от минималната работна заплата за учениците  от 11 и 12 клас по трудов договор;
- стипендии за учениците от 9 и 10 клас;
- обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
- отлични кариерни перспективи на пазара на труда.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Обучението се извършва по дуален учебен план.

 Учебното съдържание включва:
 - основни принципи, структура и класификация на електронните системи за
   управление на автомобилите;
  - модел на бензинов двигател като обект на управление;
  - модел на дизелов двигател като обект на управление ;
  - управляемост и устойчивост на автомобила;
  - електронни системи за управление на трансмисията;
  - електронни системи за управление на спирачната система;
  - електронни системи за управление на окачването;
  - електронна програма за стабилност на автомобила;
 - системи за диагностика.

 От 2016/2017 учебна година в ПГТЕ „Хенри Форд“  е въведена в експлоатация модерна учебна лаборатория по автомобилна мехатроника, която предоставя пълните възможности за теоритично и практическо обучение по специалността. В съчетание с практическото обучение на конкретни работни места във водещите фирми от бранша считаме, че ще се осигури необходимото качество на подготовка в съответствие с изискванията на пазара на труда.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИТЕ – ПАРТНЬОРИ

  - работа на реални работни места под ръководството на наставник;
  - възможност за реализация след завършване;
  - кариерно развитие в компаниите - партньори;
  - трудов договор.


КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ

 Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
       - професионална подготовка за успешно полагане на квалификационните изпити;
       - Свидетелство за професионална квалификация.

 Възможности за придобиване на:
       - образование във ВУЗ;
       - кариерно развитие в компаниите - партньори.

Представяне на специалността:


Назад към съдържанието