Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ
"АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА"

 Лабораторията по автомобилна мехатроника е открита в началото на учебната 2016/2017 учебна година. Тя  е изградена със средства от националната програма „Модернизиране на системата за професионалното образование“ на Министерството на образованието и науката и със съдействието на „Мото Пфое“ фирмата, с която училището работи в тясно взаимодействие.
 Лабораторията разполага с действащ двигател „Ford Ecoboost“,предоставен от „Мото Пфое“, от който с помощта на осцилоскоп могат да се снемат в реално време параметрите, отчитани от датчиците на системата за управление на двигателя, управляващите импулси, с които електронния блок командва изпълнителните елементи, стойностите на напрежението, с което се захранват някои от датчиците, осцилограмата на първичното напрежение на запалителната система и някои други електрически параметри. Това позволява на учениците да се запознаят с начина ,по който работи системата за управление на двигателя при различни режими, с начина, по който се променят сигналите от датчиците при тях, както и с оценката на тези сигнали , с оглед откриване на отклонения от нормалното им състояние. Работата с осцилоскопа развива уменията на учениците за използване на диагностична апаратура. Други възможности за обогатяване на знанията на учениците  са свързани с измерване на съпротивленията на елементи от системата за управление на двигателя с оглед оценяване на техническото им състояние.
 Четири симулационни табла демонстрират устройството и действието на част от мехатронните системи в автомобила за обезвреждане на отработилите газове, за управление на дизелова и бензинова горивни уредби и за антиблокиращата спирачна система. Те са комплектовани с компютри, чрез които могат да се снемат в графичен вид различни характеристики на елементи от споменатите мехатронни системи, като се симулират различни работни режими. Възможно е да се правят симулации на различни неизправности, които учениците трябва, след нужните измервания, да открият. На самите табла има възможност да се измерват  електрически величини, характеризиращи състоянието на елементи от мехатронните системи  при симулиране на различни режими на работа.
 Обзаведени с компютри работни места позволяват на учениците да ползват базираната в интернет платформа „Арго“, даваща възможност за интерактивно обучение по автомобилните мехатронни системи.


Назад към съдържанието