Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


  Д Е К Л А Р А Ц И Я за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна
            форма от разстояние  в  електронна  среда  и  в  съответствие  с  целите  на  училищното
           образование  по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование    Декларация за съгласие на родител, за явяване на изпит на непълнолетните ученици  Седмична програма - I-ви  срок 2020/2021

              


График на учебното време за учебната 2020/2021 година
  Дневен режим - разписание на часовете по практика - 2020/2021 г.Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване 2020/2021 г.Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити 2020/2021 г.Дати за провеждане на Държавни Изпити по Теория на професията и специалността 2020/2021 г.


   График за провеждане на ученически олимпиади 2020/2021 г.


 Правилник за дейността на училището 2020/2021 г.

Назад към съдържанието