Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА


  
Седмична програма - I-ви срок  График на часовете по учебна и лабораторна практика (Енергетика) - 2020/2021 г.


 График на часовете по учебна и лабораторна практика (Автомобили) - 2020/2021 г.


   
Класно ръководство - 2020/2021 г.


   
Дневен режим - разписание на часовете по теория - 2020/2021 г.


  Дневен режим - разписание на часовете по практика - 2020/2021 г.


  Учебни седмици - 2020/2021 година


    
Дати за провеждане на Национално Външно Оценяване - 2020/2021 г.


    
Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити -  2020/2021 г.


   Дати за провеждане на Държавни изпити по Теория на професията и специалността - 2020/2021 г.


  График за провеждане на ученически олимпиади 2020/2021 г.

Назад към съдържанието