Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИ

          В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2023/2024 Г. Учебни седмици I срок - 2021/2022 година  График на часовете по учебна и лабораторна практика (Енергетика) - 2020/2021 г.


 График на часовете по учебна и лабораторна практика (Автомобили) - 2020/2021 г.
   
Дневен режим - разписание на часовете по теория - 2020/2021 г.


  Дневен режим - разписание на часовете по практика - 2020/2021 г.


 
Списък на препоръчителните учебници и помагала за учебната
2021/2022  годинаНазад към съдържанието