Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА
  График на часовете по учебна и лабораторна практика (Енергетика) - 2020/2021 г.


 График на часовете по учебна и лабораторна практика (Автомобили) - 2020/2021 г.
   
Дневен режим - разписание на часовете по теория - 2020/2021 г.


  Дневен режим - разписание на часовете по практика - 2020/2021 г.
 
Списък на препоръчителните учебници и помагала за учебната
2021/2022  година

  График за провеждане на ученически олимпиади 2020/2021 г.

Назад към съдържанието