Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


Седмична програма - I-ри срок


  График на часовете по учебна и лабораторна практика (Енергетика) - 2020/2021 г.


  График на часовете по учебна и лабораторна практика (Автомобили) - 2020/2021 г.Класно ръководство - 2020/2021 г.
Дневен режим - разписание на часовете по теория - 2020/2021 г.   Дневен режим - разписание на часовете по практика - 2020/2021 г.   Учебни седмици - 2020/2021 годинаДати за провеждане на Национално Външно Оценяване - 2020/2021 г.Дати за провеждане на Държавни Зрелостни Изпити -  2020/2021 г.Дати за провеждане на Държавни изпити по Теория на професията и специалността - 2020/2021 г.   График за провеждане на ученически олимпиади 2020/2021 г.Тематичен план за дейността на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 г.


  Годишен план за работата на катедра "Автомобилен транспорт" - 2020/2021 г.


  Годишен план за работата на катедра "Енергетика и обща професионална подготовка" - 2020/2021 г.


 Годишен план за работата на катедра "Общообразователна подготовка" - 2020/2021 г.

   План за квалификационната дейност - 2020/2021 г.


  План за възпитателната работа - 2020/2021 г.

Назад към съдържанието