Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ


   Електрическите превозни средства за градския транспорт са доминиращи при превоз на пътници  в големите  градове. Те  запазват околната среда поради отсъствието на изгорели газове и вредни емисии. Високата надеждност, КПД и ниски нива на шум на електрическите превозни средства в градски транспорт, са гарантирани от приложените при производството им върхови технологии и иновативни инженерни решения.

   


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


             - извършва  дейности  по  диагностика,  техническо  обслужване  и  ремонт  на електрически превозни средства за градския транспорт. автотранспортна техника;
            - планира, организира  и  контролира  дейностите  по  определяне  техническото състояние  и  ремонта  на  електротранспортна  техника  за   градски транспорт (електробус, трамвай,  тролейбус,  мотриса  за  метро) машини, апаратура, табла, електронни блокове, силови и слаботокови вериги, електрозахранващи източници и зарядни станции;
             - работи  с  техническа  и  технологична  документация,  контролно - диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
             - осигурява  безопасна  експлоатация  и  сигурната  работа  на  електротранспортна
техника за градски транспорт;
             - организира,  разпределя,  контролира  и   съгласува  дейностите  в  екипа   при
изпълнение на задачите.


КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


    Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:  

              - свидетелство за професионална квалификация;
             - свидетелство за управление на МПС категория В.

    

   Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности.

Назад към съдържанието