Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с ДВГ и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама - електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Конкуренцията нараства много бързо в две посоки - намаляване разхода на електроенергия и гориво. Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


          - организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични  операции,  техническо  обслужване  и  ремонт  на  електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател);
          - осигурява  безопасна  експлоатация  на  автомобили  с  автономно  електрическо захранване или хибридна технология;
          - контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на електр. агрегати ;
         - извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на гореспоменатите превозни средства;
          - познава и работи със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване.


КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
               - свидетелство за професионална квалификация;
               - свидетелство за управление на МПС категория В.

Назад към съдържанието