Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА

Основата на професията са фундаменталните знания по теория и конструкция
на ДВГ и автомобила, електротехниката и електрониката.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


         - извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното

оборудване на двигателя на автомобила, използвайки съвременна апаратура;

          - организира и извършва техническо обслужване и ремонт на електрообзавеждането

и електронното оборудване на двигатели и автомобили;

           - работи  с  техническата  и  технологична  документация,  контролно-диагностична

апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;

            - организира,   разпределя,   контролира   и   съгласува  дейностите  в  екипа  при

изпълнение на задачите.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


      Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

               - Свидетелство за професионална квалификация;
               - Свидетелство за управление на МПС категория В.

      Възможности за придобиване на допълнителни правоспособности за:
              - Авторепаратура.Представяне на специалността:

Назад към съдържанието