Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


63 години
Професионална гимназия по транспорт и енергетика
„Хенри Форд“

ПГТЕ "Хенри Форд" е най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 52-годишна история. В него учат над 1000 ученици в различни форми на обучение - дневна, самостоятелна и индивидуална.

Историята на училището започва на 14 септември 1960 г.

1960  14 септември е датата, в която училището се отделя от Техникума по механотехника и се обособява в самостоятелно учебно заведение под името Техникум по двигатели и топлотехника (по късно Техникум по енергетика). Основаването му е резултат от решение на Министерството на народната просвета за отделяне на специалностите „Двигатели с вътрешно горене”, „Експлоатация и ремонт на автомобили и кари”, „Топлотехника”, „Ядрена енергетика” и „Термични и водноенергетични машини и съоръжения”, от съществуващия Механотехникум София  в отделно учебно заведение. За новото училище се предоставя част от сградата на ул.„Жданов” №177, която до този момент е служела за основно училище.
За провеждането на пълноценни теоретични и практически занятия се налага сериозно преустройство за създаване на учебни работилници и лаборатории.
1961 20 октомври – Техникумът по енергетика официално приема името Вилхелм Пик, което поставя началото на съвместната работа на училището с Германия.
1962 12 декември – открит е учебен автосервиз, в който за първи път в страната се въвежда система за заплащане на услугите по нормени времена на завода-производител.
1968 – във връзка със съвместната работа на училището с Германия, започва провеждането на ежегодна производствена практика на ученици от техникума в градовете Цвикау, Глаухау и Дрезден, а в Полша – в гр. Легница.
1969 март – изградена е собствена лаборатория по ДВГ с модерни  стендове за изпитване и диагностика на двигатели.
1970 - в експлоатация влиза първата част от сградата за практическо обучение, изградена по немски образец.
1973 - завършен е изцяло новият производствен корпус с модерно обзаведени работилници и лаборатории за провеждане на занятията по учебна и лабораторна практика. Той включва и два сервиза – учебен автосервиз и учебен хладилен сервиз. Започват да работят новите учебни центрове за автомобили (немски, френски, руски). В този период в техникума е изграден най-модерния сервиз в страната за ремонт и обслужване на автомобили „Рено”, съгласно договор с Националната реджия „Рено” – Франция.
1974 - първа копка на новата сграда на учебния корпус.
1976 21 май – училището е удостоено с орден „Червено знаме на труда“. По-късно техникума е награден и с орден „Народна Република България“ III степен.

1980 - техникумът е удостоен със званието "Образцов". Започва нов етап в развитието на училището с влизането му в новопостроения учебен корпус, изключително модерен и доказал своята функционалност и днес. Към него започва да работи многофункционален спортен комплекс със спортна зала и плувен басейн.
1983 май - започва  изграждането  на  общежитие  към  техникума,  в  което  да  се приемат ученици от цялата страна и училището придобива статут на национално учебно заведение. Общежитието е завършено и пуснато в експлоатация през 1991 г.
1984 - за обучението по специалността „Термични и водноенергетични машини и съоръжения”, се въвежда в експлоатация учебна централа – тренажор, в която на практика се обучават както учениците на техникума, така и студентите от същата специалност на ВМЕИ (сега Технически университет).
1985 - 25 годишен юбилей! Открит е музей на училището и започва да функционира телевизионен център в помощ на учебно-възпитателния процес. Създаден е  и първият електронно-изчислителен център в професионално училище в България.
1986 - съвместно с Комитета по енергетика в техникума се открива първият в страната учебно-технически център по енергетика за подготовка на средни технически кадри.
1995 - 1996 - създаден е първия учебен кабинет по двигатели съвместно с фирмата ДАРУ-КАР. За практическото обучение  на учениците са предоставени двигатели и възли от автомобили марка BMW.
1997 - изграден е еко-демонстрационен център „Транс Лазурит” съвместно с фирма „ЛАЗУРИТ 94” - официален представител на Глазурит (Германия).
1997 - 1998   за първи път в страната се въвежда обучение по специалността „Техник по газоснабдяване”. Училището е и първото пилотно по програма ФАР с проект „Усъвършенстване на професионалното образование и обучение”.
1997 - извършва се обединяване  на Техникум по транспорт и енергетика и Вечерен техникум по енергетика „инж.Г. Минчев”, с всички форми на обучение.
1998 - по програма ФАР е изграден моделен център за повишаване квалификацията на учители.
1999 - Въведена нова специалност за учениците-„Техник по газоснабдяване“ и за първи път в страната е изградена газова лаборатория. През тази година възниква идеята за създаване на учебно-технически център „Форд”, който да се изгради с общите усилия на училището и фирма MOTO-PFOHE. Направено е и мотивирано предложение пред централата на „Форд”, техникумът да приеме името „Хенри Форд“.
2000 8 май – проведено е официално тържество на което училището приема новото име Техникум по транспорт и енергетика „Хенри Форд”. На същата дата е подписано и „Споразумение за сътрудничество и взаимопомощ“ с фирмата MOTO-PFOHE.
 
2001 16 март - официално откриване на учебно-технически център „ФОРД”.
2003 - откриване на учебен център „VAILLANT” съвместно с фирма „Газкомфорт”.
2007 - по проект ФАР открит Компютъризиран център по климатична, вентилационна, хладилна и топлинна техника, а така също и Център за Професионално Обучение на възрастни (ЦПО).
2008 - откриване на учебно - информационен център „Тойота“, съвместно с фирмата „Тойота Балканс”. В същата година по национална програма на МОМН  и съвместно с „Овергаз“ е открит Център за обучение на газови техници.
2013 9 май - съвместно с МОМН и фирмата „Балкан Стар“, на територията на училището е изградена и оборудвана учебна лаборатория по автомобилна електроника „Мерцедес-Бенц“.


Назад към съдържанието