Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБЕН КОРПУС

галерия снимки


  ПГТЕ "Хенри Форд" се помещава в просторна сграда, разполагаща с 52 кабинета:

    - класни стаи ;

     - езикови кабинети ;

     - специализирани кабинети ;

     - 4 компютърни зали с по 14 работни места ;

     - 2 големи академични зали ;

     - библиотека с читалня.
КОРПУС „Учебни работилници и лаборатории”

галерия снимки


  В лабораторния корпус на ПГТЕ "Хенри Форд" са разположени над 40 учебни работилници и лаборатории, специализирани кабинети и учебни центрове за общопрофесионална и специална практическа подготовка. Гимназията разполага с учебен автосервиз, учебна топлоцентрала и собствен автопарк.
ОБЩЕЖИТИЕ

галерия снимки


  
За учениците от други населени места е осигурено общежитие на територията на гимназията, с много добри битови условия, възможности за ефективна самоподготовка и спорт. Стаите са с по 3 или 4 легла, самостоятелен санитарен възел и тераса. В общежитието работят опитни възпитатели, които се грижат за живота и здравето на учениците и дават консултации при самоподготовката им.
УЧИЛИЩЕН СТОЛ И БЮФЕТ

галерия снимки

  Училището разполага с всекидневно работещи стол и бюфет.

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

галерия               видео 1    видео 2  Спортният комплекс с покрит плувен басейн и спортна зала, сауни и открити игрища, дава отлични възможности за спорт и здравословното развитие на учениците.
ОХРАНА

галерия снимки


 ПГТЕ "Хенри Форд" полага сериозни грижи за охраната на учениците и училището като цяло, и използва собствена денонощна охрана на следните места:   
        - в сградата на училището;

  - в общежитието;
  - в корпус „Учебни работилници и лаборатории”
  - в учебните центрове.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

галерия снимки


 В учебния корпус на ПГТЕ "Хенри Форд" има медицински кабинет, в който за здравето на учениците се грижат квалифицирани медицински сестри.

Назад към съдържанието