Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
"Мерцедес Бенц – традиции и иновации"


  От 09.05.2013 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“ официално е открита Учебна лаборатория по автомобилна електроника „Мерцедес Бенц
традиции и иновации“. Тя е реализирана в изпълнение на национална програма „Модернизация на системата на професионалното образование“. Проектът е финансиране от МОМН, „Балкан Стар Аутомотив“ ЕООД и ПГТЕ „Хенри Форд“.
  Изградената съвременна учебна лаборатория за диагностика на електронните системи на автомобилите Мерцедес, е оборудвана с диагностична апаратура „Стар-диагноза“, софтуерни пакети за технически параметри и лек автомобил Мерцедес 220
CDI.
Тестовия автомобил ще се използва за провеждане на обучението както и
за симулиране и отстраняване на неизправности. По този начин професионалната подготовка ще се осъществява максимално близки до реалните в съвременните автосервизи и чувствително ще намали времето за адаптация „училище работно място“. Това ще осигури бърза и адекватна реализация на учениците на реални работни места и ще бъде предпоставка за ефективното им участие в производствения процес, където се изгражда истинската връзка между бизнеса и училището.
  За първи път в средно училище в България се въвежда и мултимедийното, интерактивно обучение в Интернет базираната платформа "
Argo", което е предпоставка за постигане на високо качество на професионалната подготовка на учениците в модерната специализирана лаборатория на Мерцедес.

Назад към съдържанието