Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
НОВИНИ
 Инвестиция с  рег. № BG-RRP-1.014-0014  по процедура  за  директно  предоставяне на средства на конкретни крайни получатели № BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи  постижения  в  професионалното  образование  и  обучение“  за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост Компонент 1 „Образование и умения“,  Инвестиция 2 (C1.I2)  „Модернизация на образователна инфраструктура“  от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Продължителност на проекта:  10/2023 - 05/2026 г.
Общ бюджет:  
3 462 856.12 лв.
Безвъзмездна финансова помощ:
 3 462 856.12 лв.

 ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ ОТКРИ ОЩЕ ЕДИН МОДЕРЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВО С "БОШ  АВТОМОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ"


 ПГТЕ „Хенри Форд“ съвместно с Бош Автомобилно оборудване, водещ национален и световен доставчик на афтърмаркет части, акумулатори, сервизни концепции и услуги за мобилност, откриха своя нов учебен център за подготовка на специалисти в областта на поддръжката и ремонта на леки и тежкотоварни автомобили.
 
• Новият център за обучение на Бош Автомобилно оборудване има за цел да подготви специалисти в областта на поддръжката и ремонта на леки и тежкотоварни автомобили;
 
• Отварянето на центъра е резултат на съвместните усилия и отлично сътрудничество между Бош и ПГТЕ „Хенри Форд“ - София;
 
• Центърът разполага с най-новите технологии в областта на автомобилна диагностика, горивни системи, автономни системи, комфортна електроника, шаси и спирачни системи. В него специалистите от "Бош Автомобилно оборудване" ще провеждат иновативни обучения в областта на електрическата мобилност.

  Реализираният проект, e естествено продължение на отличното сътрудничество между компанията и най-голямото професионално училище на Балканския полуостров, и е поредната стъпка в процеса на интеграция между бизнеса, образованието и науката.
 
  Дейността на Центъра ще бъде насочена към специализирани обучения на преподаватели, ученици и сервизни експерти от автомобилния бранш, които желаят да повишат своята квалификация и познания в сферата на "аутомотив индустрията".
 
  Новият учебен център е финансиран от "Бош Автомобилно оборудване" съвместно с ПГТЕ „Хенри Форд“ и в него са внедрени някои от най-новите технологии в областта на автомобилната диагностика, горивни системи, системи за автономност, комфортна електроника, шаси и спирачни системи. В него компанията ще предлага широка гама обучения, свързани с автомобилните технологии, в следните направления:
 
    • Автомобилна диагностика;
    • Бензинови и Дизелови системи;
    • Шаси и спирачни системи;
    • Комфортна електроника;
    • Алтернативни задвижвания и др.
  
  С откриването на центъра и запознаване с най-актуалните и иновативни тенденции в индустрията, възможностите за провеждане на обучения и придобиване практически опит, на специалисти, преподаватели и ученици, значително се разгръщат.
 
     Следвайки съвременните изисквания в бранша, намеренията на "Бош" са създаване на нови възможности за присъствени и онлайн обучения, насочени към диагностика и ремонт на хибридни и електрически превозни средства.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  В  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"
  Системата на дуалното професионално обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат  директно  на пазара, на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока  младежка заетост. В  тази  система  водещ  партньор  на  училищата  е частният сектор, който  не  само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
 В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да подбират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно му прилагане в страната.
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се включва още през 2015г. и в момента половината от учениците обучавани в училището са в дуална форма на обучение.    
  Най-всеобхватният и системно значим проект до този момент е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който бе изпълнен в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.
  Визията на проекта включваше устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса, а основната цел беше създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално- професионално образование и обучение в България. В резултат на стартирането на "дуалния модел" в България и широката обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проект "ДОМИНО", в края на 2018 г. бяха направени законодателни промени, а през 2020г. ПГТЕ „Хенри Форд“ утвърждава постигнатите резултати с включването си в нов 3-годишен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
 
 Дуалната система на обучение подпомогната от проектите „ДОМИНО“ и  „ПДСО“, създават условия за устойчивост и сътрудничество между училищата и бизнеса, с цел качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

 Фирмите партньори на ПГТЕ „Хенри Форд“ подкрепящи успешното прилагане на "дуалния модел" в професионалното образование и обучаващи ученици на реални работни места, за периода  21/22 и 22/23 учебни  години са :

Направление “Транспорт“

- „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД ;
- „Скания България“ ЕООД ;
- „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД ;
- „София Франс Ауто“ АД ;
- „Мото Пфое“ ЕООД ;
- “М-Кар София“ ЕООД ;
- „Дару Кар“ ЕАД ;
- „Ауто Бавария“ ООД ;
- „Дунев Мотор Спорт Р-21“ ЕООД ;
- „Волво Груп България“ ЕООД ;
- „Полмо Авто“ ООД ;
- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД .

Направление “Енергетика“
- „Магнум 7“ ООД ;
- „Климаком Инженеринг“ ЕООД ;
- „Топлофикация София“ ЕАД ;
- „Айсберг Интернешънъл“ ЕООД ;
- „Термоклима 2004“ ООД .


 За следващата учебна 22/23 год. ПГТЕ „Хенри Форд“ предвижда да разшири партньорските си отношения с бизнеса, а амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуално-професионалното образование и обучение в България.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието