Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
 Инвестиция с  рег. № BG-RRP-1.014-0014  по процедура  за  директно  предоставяне на средства на конкретни крайни получатели № BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи  постижения  в  професионалното  образование  и  обучение“  за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост Компонент 1 „Образование и умения“,  Инвестиция 2 (C1.I2)  „Модернизация на образователна инфраструктура“  от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Продължителност на проекта:  10/2023 - 05/2026 г.
Общ бюджет:  
3 462 856.12 лв.
Безвъзмездна финансова помощ:
 3 462 856.12 лв.

Назад към съдържанието