Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИНДИКАТИВНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ТЯХ В ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ - ГР. СОФИЯ“.


19.02.2021 г.  Покана за пазарни консултации

19.02.2021
г.  Оферта - Образец

19.02.2021
г.  Технически спецификации

Назад към съдържанието